کد خبر: ۴۴۰۰
تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۳۹۶ - ۰۹:۱۸

چرا تعهد‌سازمانی مهم است؟

تعهد ‌سازمانی یکی از چشم اندازهای مربوط به کارکنان است که توجهات زیادی را در بین محققان مدیریتی به خود جلب کرده است، حال اگر بخواهیم آن را تعریف کنیم عبارت است از شدتي که افراد هويت خود را از سازمان احراز کرده و در يک سازمان خاص مشارکت می‌کنند و در تعریفی دیگر تعهد‌سازمانی را به تمایل برای درگیری و مشارکت در فرایند‌ها و فعالیت‌های سازمانی با درک هزینه‌های انجام کارهایی غیرازآن تعریف کرده اند.

نكته حائز اهميت آن است كه تعهد سازماني به معناي التزام و ميثاق با کل سازمان است نه با شغل، گروه کاري و يا با مزاياي شغل. فقدان وجود کارکنان متعهد موجب می‌شود که هم سازمان و هم ارباب‌رجوع و درنهایت کل جامعه رنج ببرد. کارکناني که تعهد بالايي دارند خودشان را با رفتارهاي مثبتي از قبيل عملکرد بالا منطبق کرده و رفتارهايي از قبيل غيبت و جابه‌جایی را از خود نشان نمی‌دهند.

 تعهد سازمانی

برای مطالعه بیشتر می توانید به مطلب مدیریت عملکرد منابع انسانی مراجعه نمایید.

در مطالعات رفتار سازمانی، نگرش‌های مربوط به کار بسیار مورد تاکید می‌باشد و بیشتر مطالعات در ارتباط با سه نگرش، وابستگی شغلی، رضایت‌شغلی و تعهد‌سازمانی است که به طور خلاصه عبارت است از:

وابستگی هیجانی: عمومی‌ترین شیوه برخورد با تعهد‌سازمانی در ادبیات مربوطه، شیوه‌ای است که تعهد به‌عنوان وابستگی هیجانی و روانی به سازمان در نظر گرفته می‌شود که بر اساس آن فردی که شدیدا متعهد است، خود را با سازمان تعیین هویت می‌کند، در سازمان مشارکت می‌کند و در آن درگیر می‌شود و از عضویت در سازمان لذت می‌برد.

درک هزینه‌ها: تعهد به‌عنوان تمایل به انجام فعالیت‌های مستمر بر اساس تشخیص و درک فرد نسبت به هزینه‌های ناشی از ترک سازمان تعریف می‌گردد. بر این اساس، هرقدر فرد تصور کند در صورت ترک خدمت هزینه‌های زیادی متوجه او خواهد شد، تمایل به ماندن در سازمان و احساس تعهد به آن در او بیشتر خواهد شد.

احساس تکلیف: درنهایت شیوه‌ای که کمتر رایج بوده ولی جای بحث دارد این است که تعهد را به‌عنوان یک اعتقاد و باور در رابطه با مسئولیت فرد به سازمان ببینند. واینر در سال 1982 تعهد را به‌عنوان مجموع فشارهای هنجاری درونی شده برای انجام فعالیت‌ها به طریقی که اهداف و منافع سازمان حاصل شود، تعریف می‌کند

برای کسب اطلاعات بیشتر توصیه می شود به مطلب مدل دلبستگی کارکنان به سازمان، مدل ابتکارات مراجعه نمایید.

در پایان باید گفت که چرا یک سازمان بایستی سطح تعهد‌سازمانی اعضایش را افزایش دهد؟ تحقیقات متعددی در رابطه با تعهد و ارتباط آن با متغیرهای و ابعاد سازمان صورت گرفته است و نشان می دهد که تعهد سازماني يكي از مفاهيم مهم و حياتي در محيط كار است و افزايش فزاينده تحقيقات در اين زمينه اهميت اين موضوع را در سازمان نشان می‌دهد.