کد خبر: ۴۳۸۹
تاریخ انتشار: ۱۴ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۶:۵۲
تفاهم نامه مشترک

نخستین تفاهم نامه همکاری مابین موسسه علوم و فنون کیش و شرکت بال های طلایی البرز منعقد شد.

به گزارش خبرنگار پدیده تبار، نخستین تفاهم نامه همکاری آموزش خلبانی مابین موسسه علوم و فنون کیش و شرکت بال های طلایی البرز....
به گزارش خبرنگار پدیده تبار، در روز گذشته پانزدهم شهریورماه سال 96 نخستین تفاهم نامه همکاری آموزش خلبانی فوق سبک مابین موسسه علوم و فنون کیش و شرکت بال های طلایی البرز منعقد شد و موسسه آموزشی علوم و فنون وارد عرصه جدیدی از آموزش گردید.
شایان ذکر است؛ این تفاهم نامه با موضوعیت "دوره آموزشی تئوری خلبانی شخصی وسایل پرنده فوق سبک" PPL-UL" با حضور دکتر تقی تهرانی مدیرعامل موسسه علوم و فنون کیش و کاپیتان کاظمی مدیر عامل شرکت هوانوردی بالهای طلایی البرز و خانم دکتر زینب حبیبی تبار موسس شرکت پدیده تبار منعقد گردید.
تفاهم نامه موسسه علوم و فنون کیش با بالهای طلایی البرز تفاهم نامه موسسه علوم و فنون کیش با بالهای طلایی البرز تفاهم نامه موسسه علوم و فنون کیش با بالهای طلایی البرز تفاهم نامه موسسه علوم و فنون کیش با بالهای طلایی البرز تفاهم نامه موسسه علوم و فنون کیش با بالهای طلایی البرز تفاهم نامه موسسه علوم و فنون کیش با بالهای طلایی البرز