کد خبر: ۴۳۸۴
تاریخ انتشار: ۱۲ شهريور ۱۳۹۶ - ۰۸:۵۲

ترک خدمت یک دغدغه جدی

یکی از مهمترین دغدغه‌های سازمان ها جذب منابع انسانی مولد و دانشگر می‌باشد، همچنین به دلیل وجود موقعیت‌های شغلی مختلفی که برای نیروی‌های متخصص وجود دارد، احتمال ترک خدمت نیز برای این دسته از کارکنان بسیار بالاست و این موضوع باعث به وجود آن هزینه‌های ناشی از آن برای سازمان بسیار بالا خواهد بود، به خصوص اگر متخصصان سازمان به سازمان رقیب بپیوندند.

از این رو ضرورت دارد تا سازمان‌ها با اتخاذ راهبردهای مناسب نگهداری منابع انسانی سعی در کاهش تمایل کارکنان جهت ترک خدمت و سازمان داشته و آنها را در سازمان نگهداری کنند. اما برای چنین کاری ابتدای امر باید مشخص شود که علل تاثیرگذار در ترک خدمت چیست تا بتوان با برنامه ریزی درست تلاشی اثربخش برای حفظ آنان داشته باشند.

ترک خدمت

برای مطالعه بیشتر می‌توانید به مطلب خارج شدن نیروهای کلیدی سازمان را مدیریت کنید مراجعه نمایید.

مطالعات نشان از آن دارد که موضوع جابه جایی کارکنان بین سازمان‌ها به چالشی جدی تبدیل شده است؛ بنا بر تعریف جابه جایی هرگاه یک سمت سازمانی خالی می‌شود یک کارمند جدید باید استخدام شده و آموزش ببیند، این چرخه جایگزینی تحت عنوان جابه‌جایی مطرح است؛ لذا سازمان‌ها از رویکردهای گوناگونی برای حفظ کارکنان خود استفاده می‌کنند.

برنامه‌های حفظ کارکنان به عنوان یکی از برنامه‌های مهم مدیریت منابع انسانی با استخدام شروع و فراهم آوردن شرایط مناسب برای تعهد کارکنان ادامه می‌یابد، از دید سازمان جابه‌جایی کارکنان بسیار پرهزینه است. از جهتی دیگر خروج‌های داوطلبانه نمایانگر از دست رفتن سرمایه انسانی سازمان باشد که اگر نرخ آن بالا باشد و مدیریت نشود می‌توانند اثرات منفی بسیار بر سودآوری سازمان‌ها داشته باشد.

تاکنون تحقیقات زیادی برای توضیح علل پدیده ترک خدمت از سازمان و متغیرهای آن انجام شده است، بر این اساس برخی از پژوهش‌ها ترک سازمان را به عوامل فردی ارتباط می‌دهند و برخی دیگر به عوامل شغلی و تعدادی نیز عوامل سازمانی را عامل آن می‌دانند.

نتایج یکی از تحقیقات در کشورمان نشان می‌دهد که از میان عوامل فردی موثر بر ترک کار، تصدی سازمانی، سن، تحصیلات و جنسیت بیشترین تاثیر را داشته و در عوامل سازمانی مربوط به حقوق و مزایای بیشتر بود و در نهایت در عامل شغل نیز تعارض نقش، ابهام در نقش، خودمختاری بیشترین عوامل را به خود اختصاص داده‌اند.

در پایان باید گفت که هدف از حفظ و نگهداری کارکنان به خصوص کارکنان کلیدی و جلوگیری از ترک سازمان توسط آنان ناشی از هزینه‌های بسیار بالا و پرهزینه آن برای سازمان است، باید گفت که کارکنان متخصص عاملی اثرگذار در موفقیت هر کسب وکاری محسوب می‌شوند و لذا باید انگیزه داشته باشند تا در سازمان بمانند.