کد خبر: ۴۳۵۴
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۹:۱۶

هوش تجاری در بانک

هوش تجاری یکی از مهمترین منابع سازمان می باشد و باید گفت که نوآوری باید بخشی از کار تجاری سازمان تلقی شود، در این راستا هوش تجاری یعنی مجموعه‌ای توانایی‌ها، ابزارها، فناوری و تکنولوژی‌ها و راهکارهایی است که به درک بهتر مدیران از شرایط کسب وکار کمک می‌کند و و استفاده از آن دیدگاه‌هایی از شرایط گذشته، حال و اینده ای را در اختیار افراد قرار می‌دهد.

باید گفت که هوش تجاری در مقایسه با سایر ابزارهای توسعه سازمان کاربرد نویی دارد و تعداد شرکت ها و سازمان‌هایی که از نرم افزارهای هوش تجاری استفاده می‌کنند زیاد نیست و این موضوع باعث چالش‌ها و موانعی در راه استفاده هوش تجاری در سازمان ها شده است.

هوش تجاری در بانک

براین اساس هوش تجاری از دو دیدگاه قابل بحث و بررسی است، یعنی دیدگاه مدیریتی و دیدگاه زیرساخت‌های فنی که به طور خلاصه یعنی:

مدیریتی: از بعد مدیریتی مواردی مانند میزان حمایت مدیران سازمان از آن و حمایت یکپارچه سازمان و بخش مختلف از این تکنولوژی میباشدکه در این راستا دانش مدیران می تواند راه گشای این موضوع باشد.

زیرساخت های فنی: در بعد منظور همان نرم افزارهای عملیاتی و میزان بلوغ تکنولوژی در سازمان است که زمینه را برای استقرار هوش تجاری فراهم می‌کند که بر این مبنا باید گردآوری اطلاعات به صورت مکانیزه انجام گیرد.

اما چه موانعی باعث می‌شود که هوش تجاری در سازمان ها به خوبی پیاده سازی نشود:

· عدم همکاری و درگیری سازمان

· عدم پشتیبانی و حمایت از سوی سازمان

· نبود متخصص در بخش اجرایی آن

· فقدان کارشناسی که هوش تجاری را آموزش دهد

· فقدان برنامه ریزی و ...

حال چرا باید هوش تجاری را در سازمان پیاده سازی کرد: از جمله دلایل آن نیز عبارت است از:

· تصمیمات بهتر با سرعت و اثربخشی بیشتر

· عملیات ها ساده تر

· قابلیت بهره برداری از فرصت ها

· بهبود بازاریابی و افزایش میزان فروش

در نتیجه باید گفت که با توجه به اینکه سیستم بانکداری هر روزگسترش پیدا می کند و خدمات متمرکز تر شدن انلاین، بانک ها با حجم گسترده ای از اطلاعات رو به رو هستند و طرفی شناخت مشتری و رفتارهای آن یکی از مهترین ارکان بازاریابی در خدمات بانکی است؛ پس استفاده از این رویکرد در سیستم بانکداری امر ضروری است زیرا که آنان را به ارائه خدمات کاملتر جهت جلب مشتری توانا می سازد.