کد خبر: ۴۳۴۵
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۹:۱۲

پیش شرط یک آموزش پویا چیست؟

یک آموزش ایده آل و مبتنی بر استاندارد باید باعث تغییر جنبه های مختلف رفتار نیروی انسانی در سازمان بشود و لذا برای نیل به این امر باید یکسری شرایط اولیه و مقدماتی فراهم شود که می‌توان از مهمترین آن‌ها به موارد ذیل اشاره کرده که از مقدمات یک آموزش پویا در سازمان‌هاست:

1-     کارکنان خود را ملزم به یادگیری کنید: امروزه سرعت تغییر و تحول در جهان بسیار است و به تبع آن سرعت تغییر افزایش و همینطور پیشرفت دانش بیشتر شده است لذا باید کارکنانی در سازمان داشت که انگیزه لازم برای تغییر و یادگیری را داشته و خود را ملزم به یادگیری و ارتقای سطح دانشی و عملکردی  بدانند در غیر این صورت سازمانی منفعل خواهید داشت.

2-     کارکنان خود را نسبت به کاری که انجام می‌دهند آگاه کنید: زمانی که کارمند بداند که کارش چقدر مهم است و از وظایفش آگاهی و اطمینان داشته باشد خود را برای هر تغییری و پیشرفتی آماده می‌کند در مقابل اگر نداند که چه کاری باید انجام دهد انگیزه‌ای نیز برای پیشرفت نخواهد داشت، بنابراین شرح شغل دقیق، شفاف و روشن برای کارمندان تهیه کرده و متناسب با آن اهداف سازمان را تعیین کنید تا باعث رشد و پیشرفت سازمان خود شوید.

3-     کارکنان خود را متناسب با شایستگی ها و توانمندی هایشان در جایگاه شغلی مناسب قرار گرفته باشند : تجربه و همینطور تحقیقات نشان می‌دهد که کسانی که کارشان را دوست ندارند یا با شایستگی آنها ارتباطی ندارد در آن شغل موفق نخواهند شد و نسبت به انجام آن بی میل و رغبت خواهند بود و در همین راستا برای شرکت در دوره های آموزشی نیز علاقه ای نخواهند داشت و گاها سازمان را ترک خواهند کرد.

آموزش پویا

در نتیجه برای داشتن یک سازمان پویا ابتدا باید این سه شرط را فراهم ساخت در غیر این صورت نمی توان انتظار یک سازمان پیشرو و موفق را در آینده داشت.