کد خبر: ۴۳۳۲
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۵

سمی مدیای نبایدها در خدمات هتلدرای

هفتم مرداد ماه 96، سمی مدیا نبایدها در خدمات هتلداری تهیه و تدوین شده توسط شرکت پدیده تبار در سالن خلیج فارس کیش اجرا گردید...
پس از استقبال از سمی مدیای دلایل نارضایتی مهمان هتل از خدمات هتل و سمی مدیای هتلداری سبز به درخواست معاونت گردشگری منطقه آزاد کیش سومین سمی مدیا با عنوان نبایدها در خدمات هتلداری توسط واحد پژوهش و مدیای شرکت پدیده تبار تهیه و تدوین گردید...

پیشنهاد می کنیم سمی مدیای دلایل نارضایتی مهمانان هتل را مشاهده کنید.