کد خبر: ۴۳۲۶
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۶

نگاهی نو به رویکرد منابع انسانی

شاید بیان این موضوع بسیار کلیشه‌ای و تکراری شده باشد که منابع انسانی بدیهی‌ترین عامل در موفقیت سازمان‌هاست و تنها عاملی است که از ویژگی‌های منحصربه فردی برخوردار بوده که ویژگی منفی سایر منابع را هم ندارد مانند فناپذیری، تقلید و ... جای تاکید دارد و باید گفت منابع انسانی زمانی به سازمان کمک می‌کند که توانمند و با دانش باشد و بتوان آن را توسعه داد، پس این جمله کلیشه ارزش تکرار بیشتر را نیز دارد.

پیشنهاد میشود به رویکرد نوین آموزشی سمیتئاتر در خصوص توسعه دانش کارکنان مراجعه نمایید.

اما مسئله اصلی امروز و مطلب حاضر این است که چه دلایلی باعث می‌شود که نتوانیم در توسعه منابع انسانی و توانمندسازی آنان گام برداریم؟ زیرا که ضعف و ناتوانی در این حوزه باعث به وجود آمدن خیلی از مسائل در سازمان‌ها شده مانند عملکرد ضعیف منابع انسانی، تاخیر در انجام پروژه‌ها، کاهش انگیزه کارکنان و حتی قطع همکاری آنان با سازمان ... که این امر موجب کاهش اثربخشی سازمان و ناتوانی در رقابت با سایر سازمان‌ها در آینده خواهد شد.

منابع انسانی

حال یکی از راهکارهایی که می‌توان به کار برد و بسیار حائز اهمیت است بحث تدوین کردن راهبردهای توسعه منابع انسانی در سازمان با توجه به توسعه کارکنان خواهد بود که باتوجه به استراتژی‌های سازمان، چشم اندازهای آن و تحت نظر داشتن نقاط قوت و حتی ضعف سازمان و توجه به فرصت‌ها و تهدیدات محیطی سازمان است.

پیشنهاد می شود به مبحث نیازسنجی بر اساس SWOT در سازمان جهت شناخت نقاط ضعف وقوت سازمان در حوزه مختلف مراجعه نمایید.

در پایان باید گفت که در رویکرد منابع انسانی جدید تنها بر روی کارکنان و توسعه آنان متمرکز نشده اند بلکه بر سازمان و فرایندهای آن نیز تمرکز دارند، زیرا این توانمندی سازمانی موجب هویت سازمان می‌شود همان‌گونه مشتریان آن را خواهند شناخت و با ترکیب کردن فرایند منابع انسانی با تاکید بر نیروی انسانی و همچنین فرایندهای توسعه سازمانی؛ سازمان قادر خواهد بود هم به مزیت رقابتی دست یابد، هم کارکنان پرانگیزه داشته باشد و در نهایت هویت مناسب با خواسته های مشتری شکل دهد.