کد خبر: ۴۳۱۱
تاریخ انتشار: ۰۹ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۲

دوره و کارگاه تدوین و نگارش طرح کسب وکار

تدوین و نگارش یک طرح کسب وکار نیازمند دانش و تسلط به حوزه ها و کارکردهای مختلف کسب وکار، سازمان و مدیریت می باشد که از این میان می توان به مدیریت استراتژیک، مدیریت بازاریابی، مدیریت عملیات و .. اشاره کرد ، به عبارت دیگر یک طرح کسب و کار را می توان مجموعه ای از زیر طرح ها و برنامه های دیگر دانست که هر کدام از آنها به طور تخصصی بر یکی از حوزه های فوق الذکر متمرکز شده است ، از همین رو است که شرکت در این دوره آموزشی ضروری به نظر می رسد.

برای مشاهده ی کامل کارگاه کلیک کنید