کد خبر: ۴۲۷۹
تاریخ انتشار: ۲۵ تير ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۰

دوره مربیگری اثربخش در سازمان ها

هدف از مربگری بهسازی عملکرد کارکنان از طریق هدایت آنها جهت انجام کارها توسط رشد خودشان است. در واقع مربیان پرسنل راتشويق مي‌كنند كه با انجام كارهاي چالش برانگيز به تجربيات خود بيافزايند. لذا هدف این دوره تسهیل کارایی، یادگیری و توسعه یک فرد زیردستان و همچنین ياري كارمندان در تعيين و تحقق اهداف جهت توسعه مستمر آن ها خواهد بود.

مربی گری


لطفا جهت مشاهده کامل کارگاه کلیک کنید.