کد خبر: ۴۲۷۶
تاریخ انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۶ - ۰۹:۴۷

دوره و کارگاه کنترل موثر جلسات

تشکیل جلسات نه تنها منجر به تبادل اطلاعات و اتخاذ تصمیمات مطلوب می شود بلکه تا اندازه زیادی به بهبود ارتباطات و درک متقابل واحدها از همدیگر نیز کمک می کند، البته موارد مذکور در صورتی صادق است که جلسات نیز همانند سایر فعالیتهای سازمانی از مدیریت مناسب برخوردار باشد و گرنه تشکیل جلسات نه تنها به بهبود و کارایی و کارآمدی سازمان کمک نخواهد کرد بلکه موجب اتلاف منابع سازمانی نیز خواهد شد.

کنترل جلسه

لطفا جهت مشاهده کامل کارگاه کلیک کنید.