کد خبر: ۴۲۶۳
تاریخ انتشار: ۱۹ تير ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۳

استاندارد بهینه ایزو 10015 در سازمان‌ها

امروزه مبحث استاندارد نمودن آموزش با توجه به سرمایه‌گذاری کلان موسسات، سازمان‌ها و شرکت‌ها اعم از خصوصی و دولتی بر امر آموزش، یکی از ضروریات می‌باشد. این استاندارد برای ایجاد، اجرا و نگهداری فرایند آموزشی سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات بسیار اثربخش خواهد بود. با پیاده سازی این استاندارد در فرایندهای آموزش شرکت و سازمان ها می‌توان با زبان جهانی خود را همنوا ساخت. باریک بینی و ظرایف این استاندارد در مقوله های اثربخشی آموزش، بهره‌وری آموزش، اعتباربخشی آموزش و ده‌ها موراد دیگر و در عین حال با زبانی ساده و بی‌آلایش مطرح نمودن مباحث پیچیده و فنی آموزش، از ویژگی‌های ممتاز این استاندارد است.

در استاندارد بین المللیISO10015که به عنوان یک راهنما برای مجموعه فعالیت‌های آموزشی سازمان‌ها به کار برده می‌شود بحث آموزش به عنوان یک نیاز و به عنوان تضمین کننده استقرار نظام مدیریت کیفیت مطرح می‌باشد. در این استاندارد نیازهای آموزشی کارکنان و پاسخگوئی به آنها از مهمترین ارکان این سیستم می‌باشد. به نوعی که تامین نیاز آموزشی کارکنان در سازمان به عنوان یک الزام و ضرورت که می‌تواند جنبه های رقابتی سازمان را نیز پوشش دهد مورد توجه می‌ باشد.

استاندارد

جهت آشنایی با این استاندارد و طی کردن دوره آموزشی آن و اخذ گواهی بین المللی می‌توانید به دوره و کارگاه مبانی، تشریح الزامات، مستندسازی مبتنی بر استاندارد ISO 10015:1999 مراجعه نمایید؛

تاکید این استاندارد برآن است که کلیه سطوح کارکنان به منظور ارتقا تعهد سازمان به تولید و ارائه محصولات و یا خدمات با کیفیت آن هم در محیطی که نیازهای مشتریان و انتظارات آنها دائما درحال تغییر و دگرکونی است تنها به کمک آموزش موثر و کارا می‌توانند خود را آماده مواجهه باشرایط نوین سازمان‌ها نمایند.

در نتیجه این استاندارد بر نقش کمک رسانی آموزش در بهبود مداوم تاکید دارد و هدف، کمک به سازمان ها در امر سرمایه‌گذاری اثربخش‌تر و کاراتر آموزش است. در این طرح از الگوی جامع نیازسنجی آموزشی در سطوح سازمانی، شغلی و فردی استفاده می‌شود، در این روش اهداف تحلیل استراتژیک، وظایف شغلی با استفاده از روش تجزیه و تحلیل فردی مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس آن نیازهای آموزشی شناسایی می‌شوند.