کد خبر: ۴۲۴۷
تاریخ انتشار: ۱۱ تير ۱۳۹۶ - ۰۹:۱۲

نظر دکتر زینب حبیبی تبار در خصوص سمیتئاتر هتلداری کیش

پس از اجرای سمیتئاتر ملی هتلداری کیش در خرداد ماه سال 96، دکتر حبیبی تبار در خصوص روند سمیتئاتر و سمی آرت به خبرنگار شرکت پدیده تبار ارائه نمودند.
دکتر زینب حبیبی تبار خالق سمیتئاتر" رویکرد نوین آموزشی" در ایران، پس از پایان اجرا سمیتئاتر ملی هتلداری جزیره کیش در خصوص بسته سمی آرت و روند سمیتئاتر چنین گفتند...

پیشنهاد می کنیم تریلر سمیتئاتر ملی هتلداری کیش را نیز مشاهده کنید.

پیشنهاد می کنیم  نظر مهندس مدون مدیریت توسعه معاونت گردشگری کیش نیز مشاهده کنید.

پیشنهاد می کنیم نظر مهندس زرین جویی رئیس گروه مطالعات و آموزش معاونت گردشگری کیش نیز مشاهده کنید.

پیشنهاد می کنیم نظر  دکتر ناصحی فر دانشیار گروه بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی نیز مشاهده کنید.