کد خبر: ۴۰۴۹
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردين ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۶

مدل سه شاخکی (3C)

مدل سه شاخکی در طبقه بندی مدل ها از نوع مدل های منطقی است که بسیاری از مفاهیم، رویداد ها و پدیده ها را می توان در قالب نظری سه شاخکی ( ساختار، رفتار، زمینه) مورد بررسی و مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار داد.

مدل سه شاخکی (3C)