کد خبر: ۳۹۲
تاریخ انتشار: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۳:۱۳

کارگاه آموزشی مهارتهای مسئولین دفاتر مدیران

محتوای کارگاه

  • شرح وظايف شغلی مسئولين دفاتر / الزامات شخصيتی و اخلاقی
  • هوش عاطفی /گردهمايی‌ها و همايش‌ها
  • تنظيم جلسات اداری و صورتحساب
  • مهارت‌های ارتباطی
  • فرآیند استفاده از تلفن
  • سرپرستی و مدیریت بر زمان
  • وظايف اداری و دفتری
  • اصول نامه‌نگاری و گزارش نويسی اداری
  • آشنايی با اصول و مبانی مديريت
  • مهارت در اتوماسيون اداری (RAFT)

مقدمه

با توجه به گسترش فعاليت سازمان‌ها و تخصصی شدن فنون و دانش، تقسيم كار و وظايف اهميت بيشتری پيدا كرده است...


دانلود فایل مهارتهای مسئولین دفاتر مدیران


منبع: واحد آموزش شرکت پدیده تبار