کد خبر: ۳۵۹۸
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۵ - ۲۱:۴۱

اهدای تندیس ویژه کنفرانس بین المللی کیفیت به شرکت پدیده تبار

دکتر زینب حبیبی تبار موسس و رئیس هیئت مدیره به نیابت از شرکت پدیده تبار تندیس ویژه‌ای را در پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت ایران دریافت نمودند...
به گزارش روابط عمومی پدیده تبار، در روز اختتامیه کنفرانس مدیریت کیفیت ایران از برندها و مسئولین سازمان‌ها و ادارات که در عرصه و حوزه کیفیت تلاش و فعالیت دارند با اهدای تندیس قدرانی گردید که در این راستا از دکتر زینب حبیبی تبار موسس و رئیس هیئت مدیره شرکت پدیده تبار در خصوص ترویج شیوه‌های نوین آموزش و برگزاری سمیتئاتر کیفیت و حقوق مصرف کننده و سمیتئاتر کیفیت-خدمات با اهدای تندیس ویژه کنفرانس بین المللی کیفیت، تجلیل به عمل آمد.

اهدای تندیس کیفیت به شرکت پدیده تبار اهدای تندیس کیفیت به شرکت پدیده تبار اهدای تندیس کیفیت به شرکت پدیده تبار اهدای تندیس کیفیت به شرکت پدیده تبار اهدای تندیس کیفیت به شرکت پدیده تبار