برچسب ها
برچسب: موفقیت نیروهای انسانی در سازمان
باشد که منابع انسانی بدیهی ترین عامل در موفقیت سازمان... گفت منابع انسانی زمانی به سازمان کمک می کند که... دارد پیشنهاد میشود به رویکرد نوین آموزشی سمیتئاتر در خصوص... که نتوانیم در توسعه منابع انسانی و توانمندسازی آنان گام...
کد خبر: ۴۳۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۱۶