برچسب ها
برچسب: مقاله سمی انیمیشن
پدیده تبار
آموزش را با روش سمی انیمیشن از حالت یکنواختی و...
الذکر فراهم می آورد در این راستا سمی انیمیشن یکی... از ابزارهای سمیتئاتر با عنوان " آموزش و یادگیری از... طریق انیمیشن معرفی سمی انیمیشن" با محوریت آموزش و انتقال...
کد خبر: ۳۷۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۱۴