برچسب ها
برچسب: مفاهیم تعارض
بایداشاره داشت که تعارض از چهار مرحله تشکیل شده است... شرایطی است که زمینه ایجاد تعارض را فراهم می آورد... این شرایط نباید الزاما به تعارض منجر گردد ولی وجود... آنها برای تعارض لازم است این شرایط به سه گروه...
کد خبر: ۴۴۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۲