برچسب ها
برچسب: مسئولیت
مشتری است مسئولیت و نگرانی‎های بازاریابی باید شامل حال تمام...
کد خبر: ۴۷۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۱


افراد کلیدی را از مسئولیت های بی اهمیت شان آزاد...
کد خبر: ۴۷۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۵


موفقیت را در مسئولیت مشترک می بیند چهار مدت زمانچهارمین...
کد خبر: ۴۷۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۴


کارها و مسئولیت ها عقب میافتد نگران می شوند و...
کد خبر: ۴۷۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۳


تصور بسیاری از افراد که مسئولیت هایشان کاهش پیدا خواهد... یا پست مدیریتی مسئولیت ها را سبک تر نمی کند... بلکه مسئولیت های مضاعفی را به آنان اضافه می کنند... برای مثال مهمترین مسئولیت ها در این خصوص می توان...
کد خبر: ۴۶۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۷


کند و می تواند با کمک آن از عهده مسئولیت...
کد خبر: ۴۶۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۳


امروزه مدیران داری مسئولیت های مختلفی هستند و باید به...
کد خبر: ۴۶۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۱۷


بهترین نحو استفاده کرده و از دوم این که مسئولیت...
کد خبر: ۴۶۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۱۱


دادن کارها و حتی مسئولیت پذیری و تعهد در این...
کد خبر: ۴۶۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۸


که مسئولیت مشاوره علمی و ایراد سخنرانی در هر یک...
کد خبر: ۴۵۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۰۲


سازمان است مسئولیت فروشنده این است که باید با آگاهی...
کد خبر: ۴۵۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴


برای آشنایی با مسئولیت ها بهره گیری از تجربه های...
کد خبر: ۴۵۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۸


برنامه کمک میکنند مقام و مسئولیت آنها در شرکت معمولاً...
کد خبر: ۴۵۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۳


باشد یعنی همانند گذشته به مسئولیت های وظیفه ای خاص...
کد خبر: ۴۴۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۹


می­کنند در حالی که یک سرپرست با مسئولیت­های ویژه ای...
کد خبر: ۴۴۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۸


بدین ترتیب در انضباط بدون تنبیه تاکید بر مسئولیت زیردست... مسئولیت را خواهد پذیرفت مدیران برای روزی که فرد خطاکار... انضباط بستگی به پذیرش این مسئولیت از سوی آنان دارد...
کد خبر: ۴۴۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۵


مربوط به خودشان است احساس مسئولیت نمایند و بر تصمیم...
کد خبر: ۴۴۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۳


شرایط کاری 3- عوامل فعالیت شامل میزان مسئولیت و تنوع...
کد خبر: ۴۴۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۰۶


احساس عدم مسئولیت در برابر دیگران لج بازی با دیگران...
کد خبر: ۴۴۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۰۴


حیاتی سازمان ها چیست 1 خلاقیت فردی میزان مسئولیت آزادی...
کد خبر: ۴۴۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۰۲