برچسب ها
برچسب: مبدع رویکرد سمیتئاتر
زمانی 6 ماهه رویکرد نوین سمیتئاتر ابداع و پیاده سازی... اجرای رسمی سمیتئاتر با محوریت باید و نبایدها در مذاکرات... اجرا شد تا هم اکنون این رویکرد از اجرای سمیتئاتر... یافته است و در حال حاضر پدیده تبار مبدع و...
کد خبر: ۴۴۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۲