برچسب ها
برچسب: سمینما
محصول خدماتی سمیتئاتر سمینار+تئاتر سمینما سمینار+نمایش سمیفیلم سمینار+فیلم سمیموزیک سمینار+موزیک...
کد خبر: ۴۷۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۲


انیمیشن سمیفیلم سمی مدیا سمیموزیک سمی اپ سمینما و می...
کد خبر: ۴۶۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۴


"سمینما" " سمی اینفو" "سمی انیمیشن" و دیگر سمی هایی...
کد خبر: ۴۵۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷


کد خبر: ۴۵۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۵


کد خبر: ۴۵۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۳


کد خبر: ۴۵۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۲


کد خبر: ۴۵۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۱


کد خبر: ۴۵۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۰


کد خبر: ۴۵۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۴


کد خبر: ۴۴۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۳


مشاهده است و همچنین سمینما"سمینار+نمایش" سمی اینفو "سمینار+اینفو"و دیگر سمی...
کد خبر: ۴۳۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۷


دو نام "سمیتئاتر" = سمینار + تئاتر "سمینما" = سمینار... نسبت به "سمینما" داشت مورد انتخاب واقع شد و "سمینما"...
کد خبر: ۳۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۲/۰۱


سمیتئاتر چگونه انتخاب و نهایی شد
+ تئاتر سمینما = سمینار + نمایش در خصوص هر... قرار گرفت از طرفی چون سمینما جزء یکی از ابعاد...
کد خبر: ۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۱/۰۸