برچسب ها
برچسب: سمینار نمایش
محصول خدماتی سمیتئاتر سمینار+تئاتر سمینما سمینار+نمایش سمیفیلم سمینار+فیلم سمیموزیک سمینار+موزیک... سمی انیمیشن سمینار+انیمیشن سمی مدیا سمینار+مدیا سمی اپ سمینار+اپلیکیشن و... سمی اینفوگرافیک سمینار+اینفو در عرصه آموزش و فرهنگ سازی است...
کد خبر: ۴۷۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۲


ابزار هنر تصاویر سمی مدیا "سمینار+مدیا"و ویدئو ها سمیفیلم"سمینار+فیلم" را... به هم می پیوندد فضایی دلنشین با تئاتر سمیتئاتر "سمینار+تئاتر"به... وجود می آورد و با آوایی گوش نواز سمیموزیک"سمینار+موزیک" نه... مشاهده است و همچنین سمینما"سمینار+نمایش" سمی اینفو "سمینار+اینفو"و دیگر سمی...
کد خبر: ۴۳۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۷


دو نام "سمیتئاتر" = سمینار + تئاتر "سمینما" = سمینار... + نمایش "سمیتئاتر" با توجه به مزیت های بیشتری که... ادامه نمایش ارائه شده توسط استاد سخنران مورد تحلیل و... از نمایش یا تئاتر در مخاطبان می باشد تا یادگیرندگان...
کد خبر: ۳۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۲/۰۱


سمیتئاتر چگونه انتخاب و نهایی شد
سازی و اجرا در سمینارها و همایش ها باشد چالش... دو نام منتج شد به قرار ذیل سمیتئاتر = سمینار... + تئاتر سمینما = سمینار + نمایش در خصوص هر... در وهله اول نام سمیتئاتر "سمینار+تئاتر" جزء گزینه های منتخب...
کد خبر: ۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۱/۰۸