برچسب ها
برچسب: سمیفیلم
سمیفیلم رویکردی متفاوت جذاب و مبتنی بر راهکار برای یادگیری...
سمیتئاتر و سمی آرت در کشور رویکرد سمیفیلم را معرفی... خلاقانه همراه با کاربرد ارائه نماید بنابراین این سمیفیلم هر... سمیفیلم چیست باید گفت سمیفیلم های طراحی شده بنا بر... های یادگیری دیگر یادگیری از طریق سمیفیلم بیشترین حد از...
کد خبر: ۴۶۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۹


نمایش استفاده از سمیفیلم سمی انیمیشن سمی مدیا و تاثیری...
کد خبر: ۴۶۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۱


هنر سمیفیلم سمی انیمیشن سمیموزیک سمی اینفو و به فراگیران...
کد خبر: ۴۶۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۱۰


سمی انیمیشن سمیفیلم سمی مدیا سمیموزیک سمی اپ و میباشد...
کد خبر: ۴۶۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۰۴


آرت شیوه نوین آموزشی شامل سمیتئاتر سمی انیمیشن سمیفیلم سمی...
کد خبر: ۴۶۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۸


آرت سمی آرت شامل سمیتئاتر سمی انیمیشن سمیفیلم سمی مدیا...
کد خبر: ۴۶۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۰


انیمیشن سمیفیلم سمی مدیا سمیموزیک سمی اپ سمینما و می...
کد خبر: ۴۶۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۴


آرت شامل سمیتئاتر سمی انیمیشن سمیفیلم سمی مدیا سمیموزیک سمی...
کد خبر: ۴۵۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۰۵


مدیا و ویدئو ها سمیفیلم را به هم می پیوندد...
کد خبر: ۴۵۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷


سمیتئاتر سمی انیمیشن سمیفیلم سمی مدیا سمیموزیک سمی اپ و...
کد خبر: ۴۵۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۰۴


25 دی ماه 96
شامل سمیتئاتر سمیفیلم سمی انیمیشن سمیموزیک سمی اپ سمی مدیا...
کد خبر: ۴۵۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶


به اجرای سمیفیلم سمیموزیک سمی انیمیشن سمی اپ سمی مدیا...
کد خبر: ۴۴۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۲


خدماتی مانند سمیتئاتر سمیموزیک سمی انمیشین سمیفیلم سمی مدیا سمی...
کد خبر: ۴۴۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۹


سمیفیلم را به هم می پیوندد فضایی دلنشین با تئاتر...
کد خبر: ۴۳۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۷


تشکیل شده از سمیتئاتر سمیموزیک سمیفیلم و سمی انیمیشن ما...
کد خبر: ۴۰۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۴


پدیده تبار
سمیتئاتر سمیفیلم و سمی آرت به کار خود پایان دادند...
کد خبر: ۳۷۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۱۷


سمیموزیک سمی انمیشین سمیفیلم و توانسته است رویکرد های نوین...
کد خبر: ۳۵۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۰۳


معرفی رویکردهای نوین آموزشی شرکت پدیده تبار سمیتئاتر سمیفیلم سمیموزیک...
ضمن معرفی سمیفیلم سمیموزیک و سمی انیمیشن به عنوان شیوه...
کد خبر: ۳۵۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۲۷


پدیده تبار
شرکت پدیده تبار اقدام به همراهی و ترکیب سمیفیلم درکنار...
باشد اما سمیفیلم چیست همان نگاه خلاقانه به هنر نه... هنر برای هنر سمیفیلم یعنی رسیدن به یک نگاه مشترک... همزادپنداری مشترک تمام بیندگان سمیفیلم برآیند خلاقانه خالق آن یعنی... پدیده تبار می باشد سمیفیلم تمام قالب های یک فیلم...
کد خبر: ۳۵۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۱۴


پدیده تبار
سمیفیلم با محوریت کیفیت 9 و 10 آبانماه در سالن...
مسابقه بین المللی بهینه کاویبرگزاری سمیتئاتر و سمیفیلم با موضوع... پژهشی- هنری- آموزشی شامل سمیفیلم- سمی انیمیشن- سمیموزیک می باشد... کیفیت "سمیتئاتر" و "سمیفیلم" با محوریت کیفیت را اجرا کند...
کد خبر: ۳۵۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۱۳