برچسب ها
برچسب: سمیتئاتر تاکسیرانی
سمیتئاتر مشتری مداری تاکسیرانی بیست و دوم اسفند ماه 96...
سمیتئاتر مشتری مداری تاکسیرانی بیست و دوم اسفند ماه 96... است که سمیتئاتر مشتری مداری در تاکسیرانی در 2 اپیزود...
کد خبر: ۴۶۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۴


آماده کردن دکور صحنه سمیتئاتر اروند توسط کادر فنی و...
ماه 96 آماده کردن دکور صحنه سمیتئاتر مشتری مداری در... حرفه تاکسیرانیتوسط کادر فنی و طراحی شرکت پدیده تبار در...
کد خبر: ۴۶۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲


آخرین تمرین گروه تئاتر پدیده تبار برای برگزاری سمیتئاتر مشتری... مداری در حرفه تاکسیرانی منطقه آزد اروند...
آزاد اروند بررسی چالش های تاکسیرانی در حوزه مشتری مداری... با استفاده از رویکرد نوین آموزشی سمیتئاتر "تلفیق علم و... هنر" سمیتئاتر مشتری مداری تاکسیرانی برگزار خواهد شد آخرین تمرین...
کد خبر: ۴۶۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲


ماه 96 جلسه نهایی اتاق فکر هنری سمیتئاتر تاکسیرانی اروند...
کد خبر: ۴۶۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۷


ویژه سمیتئاتر تاکسی رانی اروند در پایان سال 96 در...
های تئاتر پدیده تبار که در سمیتئاتر مشتری مداری تاکسی... سمیتئاتر مشتری مداری تاکسی رانی بیست و دوم اسفند ماه... در حوزه مشتری مداری تاکسیرانی و ارائه راهکار برگزار خواهد...
کد خبر: ۴۶۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۷


سمیتئاتر مشتری مداری در حرفه تاکسیرانی ویژه منطقه آزاد اروند...
و دوم اسفندماه بار دیگر با رویکرد نوین آموزشی "سمیتئاتر"... در حوزه تاکسیرانی به بررسی نحوه مشتری مداری در این... حوزه خواهیم پرداخت محتوای سمیتئاتر مشتری مداری در حرفه تاکسیرانی... "سمیتئاتر"سمینار+تئاتر که تلفیق علم و هنر می باشد اثر بخشی...
کد خبر: ۴۵۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۳


اتاق فکر هنری شرکت پدیده تبار
و زمینه فرهنگی تاکسیرانی در منطقه آزاد اروند جلسات اتاق...
گزارش و شناخت از موقعیت اجتماعی و زمینه فرهنگی تاکسیرانی... ساختار نمایشنامه و اجرای بخش هنری سمیتئاتر تاکسیرانی ویژه منطقه...
کد خبر: ۴۵۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۱


نخستین سمیتئاتر تاکسیرانی
پایش گزارش علمی با عنوان بررسی چالش های تاکسیرانی در... ذکر است که نتایج تحقیقات پژوهشی در قالب سمیتئاتر در... حوزه تاکسیرانی اجرا خواهد شد ...
کد خبر: ۴۵۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۱