برچسب ها
برچسب: رتبه ایران در فضای کسب و کار
پدیده تبار
نسخه الکترونیک جدیدترین گزارش بانک جهانی در 356 صفحه موسوم... به گزارش فضای کسب و کار 2017 در باب بررسی... سهولت فعالیت های اقتصادی و فضای کسب و کار در... 190 کشور جهان...
بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود موسوم به گزارش... فضای کسب و کار 2017 به مقایسه 190 کشور جهان... از نظر سهولت فعالیت های اقتصادی و وضعیت فضای کسب... و کار آن ها پرداخته است بر اساس ارزیابی این...
کد خبر: ۳۷۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۱۸