برچسب ها
برچسب: دکتر طریف
بازرگانی تهران آغاز گردید و در ادامه جناب آقای دکتر... از میان وزرا جناب آقایان دکتر ظریف و شریعتمداری و... با روز تولد آقای دکتر ظریف موسیقی سنتی توسط آقای... آقای دکتر ظریف ادامه پیدا کرد و سپس هیئت اهدا...
کد خبر: ۴۵۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۸