برچسب ها
برچسب: دانشگاه امیر کبیر
صنایع و مدیریت دانشگاه امیر کبیر تهران با حضور دکتر...
هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و رئیس انجمن خورشیدی کشور... نوآوری دانشگاه امیر کبیر حضور پیدا کردند و تجربیات خود... علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و رئیس انجمن خورشیدی کشور صورت... روند ارتباطی با دانشگاه های مطرح کشور تجربیات خود در...
کد خبر: ۴۴۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۹


دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه امیر... کبیر و دانشگاه صنعتی مالک اشتر دکتر زینب حبیبی تبار... علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران که ایشان مدرس دوره خلاقیت...
کد خبر: ۳۷۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۰


پدیده تبار
بین دانشجویان ارشد دانشگاه مالک اشتر به انتقال تجربیات خود...
دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه امیر... کبیر دکتر زینب حبیبی تبار موسس شرکت پدیده تبار به... دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه مالک اشتر حضور پیدا کردند و... علمی دانشگاه های مطرح کشور است تا با ایجاد روابط...
کد خبر: ۳۷۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۱۷


پرشور دانشجویان ارشد دانشگاه امیر کبیر از طرف این دانشگاه...
در جمع پرشور دانشجویان ارشد دانشگاه امیر کبیر حضور پیدا... در ادامه روند ارتباطی با دانشگاه های مطرح کشور تجربیات... دانشگاهیان قرار دهد پس از این دیدار از سوی دانشگاه... امیر کبیر طی یک لوح و به صورت رسمی از...
کد خبر: ۳۵۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۰۳


سمی انیمیشن به دانشجویان دانشکده صنعتی دانشگاه امیر کبیر از...
دانشگاه صنایع امیر کبیر به معرفی سمیتئاتر و کاربرد آن...
کد خبر: ۳۵۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۲۷


دکتر زینب حبیبی تبار
صنعتی دانشگاه امیرکبیر...
دانشجویان ارشد دانشگاه امیرکبیر برای انتقال تجربیات کارآفرینی و نوآوری... داوود فدایی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و رئیس... دانشکده صنعتی دانشگاه امیر کبیر قرار گیرد منبع روابط عمومی...
کد خبر: ۳۵۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۲۵