برچسب ها
برچسب: تیزر معرفی
معرفی بسته آموزشی ترویجی و فرهنگی سمی آرت که در...
کد خبر: ۴۶۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۴


آموزش کار یادگیری را آسان تر کرده است معرفی گردید...
معرفی رویکرد نوین سمی آرت توسط شرکت بین المللی پدیده...
کد خبر: ۴۵۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷


عامل محترم موسسه تیزر معرفی مرکز رشد و استعدادیابی موسسه...
تخصصی مربوطه معرفی می گردند این کارگاه ها شامل موسیقی... پرداختند و طی سخنرانی ایشان تیزر معرفی مرکز رشد و...
کد خبر: ۴۳۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۱۲


کد خبر: ۴۲۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۱۳


تیزر معرفی- تحقیق و پژوهش در خصوص هتلداری سبز و...
کد خبر: ۴۲۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۱۱


تیزر معرفی سمی انیمیشن اختصاصی جهت سمیتئاتر کشوری مدیریت خدمات...
کد خبر: ۴۲۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۱۱


کد خبر: ۴۲۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۱۰


تیزر معرفی- گردآوری و تنظیم مطالب آموزشی هتلداری توسط واحد...
کد خبر: ۴۲۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۱۰


تیزر معرفی- مدیای تحقیق و پژوهش و بررسی نتایج سمیتئاتر...
کد خبر: ۴۲۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۱۰