برچسب ها
برچسب: آموزش کارکنان
آموزش و بهروری نیروی انسانی می توان به عنوان یک...
از آنجا که آموزش یا یادگیری ساز و کار علمی... سازمانها آموزش وپرورش را در راس برنامه های خود قرار... دهند زیرا آموزش و پرورش یکی از مهمترین عوامل توسعه... کشورهاست به روز نگه داشتن اطلاعات و مهارت های کارکنان...
کد خبر: ۴۵۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۰۹


یکی از وظایف بسیار مهم مدیران امروزه توجه به آموزش... کارکنان است در این راستا مدیران با طراحی و برنامه... ریزی های آموزش راه بهبود و توسعه را فر اهم... می آورند باید گفت که آموزش کارآمدترین فرایند برای انتقال...
کد خبر: ۴۳۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۳۱


هر سازمانی در امر آموزش کارکنان خود اهداف متنوعی را... های سازمان متفاوت باشد اما با این حال آموزش کارکنان... دانند حال برخی از مهمترین اهداف آموزش کارکنان را مطرح... می کنیم همسو نمودن کارکنان با اهداف سازمان یکی از...
کد خبر: ۴۳۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۸


برای ارتقاء عملکرد و بهبود رفتارهای کارکنان به نحوی که... از مهمترین عوامل اثرگذار بر عملکرد کارکنان سازمان ها عبارت... در مسیر ارتقا عملکرد کارکنان این است که استعدادهای آنان... بهبود می بخشد آموزش و توسعه دانش و مهارت های...
کد خبر: ۴۲۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۹


به عملکرد مثبت و یا منفی کارکنان مربوط می شود... از اینرو با شناسائی عملکرد کارکنان برجسته و ضعیف کوشش... می شود عملکرد های برجسته از طریق آموزش به دیگر... کارکنان تعمیم یابد و عملکردهای ضعیف حذف شود در این...
کد خبر: ۴۱۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۰۳


انگیزه لازم جهت کسب دانش و انجام فعالیت های آموزشی... که کارکنان آموزش دیده نسبت به کارکنان آموزش ندیده به... سازمان تا حدود زیادی به دانش و مهارت کارکنان بستگی... دارد افراد ماهرتر و آموزش دیده تر نقش مؤثرتری در...
کد خبر: ۳۷۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۰۴


پدیده تبار
یک راهنما برای مجموعه فعالیت های آموزشی سازمان ها ...
راهنما برای مجموعه فعالیت های آموزشی سازمان ها به کار... برده می شود بحث آموزش به عنوان یک نیاز و... بازرگانی و کاربرد دارد در این استاندارد شایستگی کارکنان بهبود... آموزش مورد تاکید می باشد در این استاندارد به جزئیات...
کد خبر: ۳۷۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۰۲


پدیده تبار
چابک از کارکنان انتظار دارند مسئولیت نتایج کارشان را برعهده... دلخواه به کار بگیرند 3- تحصیل توسعه و آموزش در... صرف توسعه و آموزش کارکنان خود می کنند زیرا که... اعتقاد دارند کارکنان تنها زمانی می توانند مجموعه وظایف گوناگون...
کد خبر: ۳۷۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۱۹


شرکت پدیده تبار در خصوص ترویج شیوه های نوین آموزش...
کد خبر: ۳۵۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۰


پدیده تبار
میزان رضایت کارکنان از محل کار خود با میزان موفقیت...
کد خبر: ۳۵۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۰


داستان سمیتئاتر کیفیت
کد خبر: ۳۵۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۰


بیان مطالب پیچیده با استفاده از رویکرد نوین آموزشی به...
کد خبر: ۳۵۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۰۹


آموزش پدیده تبار
کد خبر: ۳۵۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۰۴


پدیده تبار
چگونه اهداف کسب وکار از طریق کارکنان تحقق یابند تعریف... کارکنان هستند که طرح های استراتژیک را به اجرا در... جنبه های خاص مدیریت کارکنان از قبیل منبع یابی یادگیری... و توسعه پاداش و روابط با کارکنان نیز ارتباط می...
کد خبر: ۳۵۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۰۳


شرکت پدیده تبار
تقویم آموزشی نیمه دوم 1395 شرکت پدیده تبار با رویکردی... نوین در فرایند آموزشی و بر اساس دریافت نظرسنجی و...
تقویم آموزشی شرکت پدیده تبار شامل حوزه های مدیریتی... فروش بازاریابی اداری و آموزش می باشد تقویم آموزشی در... یک نگاه تقویم آموزشی نیمه دوم 95 منبع آموزش پدیده...
کد خبر: ۳۵۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۰۲


آن را داشته باشید منبع واحد آموزش پدیده تبار...
کد خبر: ۳۵۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۰۱


شرکت پدیده تبار
کارکنان بایستی به عنوان سرمایه انسانی رفتار شود تساوی گرایی... در روابط کارکنان در برابر تکثرگرایی آن هم عمدتاً فردی... دارد که کارکنان چنان منابع با اهمیتی هستندکه سازمان به... تعهد کارکنان به سازمان می شود و این افزایش تعهد...
کد خبر: ۳۵۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۲۹


و آموزش و ارزیابی عملکرد است که اجرای هر یک... است کارگزینی سازمان ها و شرکت های دولتی با کارکنان... صورت می پذیرد انتخاب کارکنان در این شرکت ها بر... بازی در فرآیند انتخاب کارکنان دخیل است مدرک گرایی در...
کد خبر: ۳۵۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۳۰


کارکنان دوست دارند که موفق باشند اما آنها برای کسب... و نتایج کارکنان اثر بگذارند و زمینه های موفقیت آن... بیان روشن انتظارات از کارکنان بسیار حیاتی است برای تعیین... انتظارات عملکردی از کارکنان خود را در این راستا تعیین...
کد خبر: ۳۵۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۲۹


شرکت پدیده تبار
کد خبر: ۳۵۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۲۸