برچسب ها
برچسب: آموزش نیروهای انسانی
باشد که منابع انسانی بدیهی ترین عامل در موفقیت سازمان... گفت منابع انسانی زمانی به سازمان کمک می کند که... دارد پیشنهاد میشود به رویکرد نوین آموزشی سمیتئاتر در خصوص... که نتوانیم در توسعه منابع انسانی و توانمندسازی آنان گام...
کد خبر: ۴۳۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۱۶


رویکردهای نوین بر مبنای پژوهش و آموزش گامی ماندگارتر برای... آموزش پایدار منابع انسانی برداشته شود ...
کلیدی در حوزه های اقتصاد و آموزش و صنعت را... همانا نیروی انسانی مستعد در آن هاست و توسعه پایدار... نیز بر مبنای آموزش نیروی انسانی پایدار محقق می شود... و به کارگیری آموزش در بخش صنعت معدن و تجارت...
کد خبر: ۴۲۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۰


پدیده تبار
در آموزش و ایمنی ما کاملا اعتقاد داریم که آموزش... می پرسد چرا ما برای آموزش کارکنان مان هزینه کنیم... بیان می کنیم که آموزش کارکنان یک بخش حیاتی موفقیت... ابتدا ایمنی زیرا که آموزش درست و مناسب می تواند...
کد خبر: ۳۴۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۰۷


آموزش پدیده تبار
آموزش از راهبردهای حیاتی هر سازمانی می باشد که به... است به کار می گیرند یا خیر بنابراین آموزش کارکنان... این راستا هدف هرگونه آموزشی آماده سازی کارکنان بهبود نگرش... پس زمانی یک برنامه آموزشی می تواند ارزشمندی خود را...
کد خبر: ۳۴۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۰۴