برچسب ها
برچسب: آموزش مدیران
دستور العمل ها و سیاست ها آموزش مدیران و پرسنل...
کد خبر: ۴۳۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۶


شرکت پدیده تبار در خصوص ترویج شیوه های نوین آموزش...
کد خبر: ۳۵۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۰


پدیده تبار
کار خود دارند این وظیفه مدیران است که با یک...
کد خبر: ۳۵۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۰


داستان سمیتئاتر کیفیت
کد خبر: ۳۵۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۰


کیفیت توسط مدیران انجمن مورد بازبینی قرار گرفت و ایشان...
بیان مطالب پیچیده با استفاده از رویکرد نوین آموزشی به...
کد خبر: ۳۵۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۰۹


آموزش پدیده تبار
کد خبر: ۳۵۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۰۴


آن را داشته باشید منبع واحد آموزش پدیده تبار...
کد خبر: ۳۵۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۰۱


شرکت پدیده تبار
یا گروهی فعالیتی مدیریت_محور _که مدیران صف مسئول اجرای hrm... آید و مدیران صف ترغیب شوند تا هنگام تصمیم گیری... مدیران و کارکنان وجود نداشته باشد تساوی گرا هستند هم... و برخاسته از مدیران ارشد برشمرد که در کل به...
کد خبر: ۳۵۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۲۹


و آموزش و ارزیابی عملکرد است که اجرای هر یک... زیاد در پرداخت به مدیران و کارکنان سطوح پایین تر... معمول در بازار توجه می کنند توسعه و آموزش بیشتر... برنامه های آموزشی در سازمان های دولتی کمتر بر اساس...
کد خبر: ۳۵۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۳۰


هستند در میان عوامل مهمی وجود دارد که مدیران باید... نحوه پیشترفت شان در انجام انتظارات عملکردی صحبت کنید مدیران... مربیگری در ایجاد این گفتگو بسیار حائز اهمیت است مدیران... به حقوق و دستمزد ناشی از عدم توانایی مدیران در...
کد خبر: ۳۵۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۲۹


شرکت پدیده تبار
کد خبر: ۳۵۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۲۸


دنبال یافتن و استخدام این افراد باشید منبع واحد آموزش...
کد خبر: ۳۵۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۲۷


شرکت پدیده تبار
کد خبر: ۳۵۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۲۶


شرکت پدیده تبار
که آموزش کارکنان هزینه بر است لذا باید با درکی... درست اقدام به آموزش کارکنان کرد بنابراین زمانی که به... این نتیجه رسیدید که آموزش راه حل مناسبی است برای... آن که بیشترین منفعت و سود را از آموزش کارکنان...
کد خبر: ۳۵۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۲۶


شرکت پدیده تبار
رشد آن گردد منبع واحد آموزش پدیده تبار...
کد خبر: ۳۵۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۲۵


پدیده تبار
را فراهم می آورد منبع آموزش پدیده تبار...
کد خبر: ۳۵۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۲۴


پدیده تبار
کنید منبع آموزش پدیده تبار...
کد خبر: ۳۵۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۱۸


پدیده تبار
مدیران و کارکنان در جهت ارتقای توانمندی رقابتی بانک تبدیل...
کد خبر: ۳۴۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱


پدیده تبار
که بسیاری از مدیران و مسئولان از مدیران و مسئولان...
کد خبر: ۳۴۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۳۰


پدیده تبار
آموزشی در کشور شناخته می شد و با خلق سمیتئاتر... و پایه گذاری شیوه های نوین آموزشی سعی در اعتلای... آموزش منابع انسانی بالابردن کیفیت آموزش ارتقای مفهوم کار و... نیازهای آموزشی کشور و تلفیق آن با جدیدترین تکنولوژی ها...
کد خبر: ۳۴۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۲۶