کد خبر: ۷۷۱
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۰
شرکت پدیده تبار

· محتوا

· انواع ارتباطات غیرحضوری، حضوری / دسته‌بندی ارتباطات از جهات مختلف

· سطوح ارتباط، اشکال و عوامل موثر در ارتباط / ارتباطات درون‌سازمانی و برون‌سازمانی

· اجزاي فرایند ارتباط / سبک‌های رفتاری و تحریف‌های شناختی در ارتباطات

· تبین مفهوم ارتباط موثر و اجرای آن / نقش ظاهر و زبان بدن در ارتباطات

· موانع ارتباط و تسهیل کننده‌های آن / ارتباط کلامی و غیرکلامی و اهمیت آن

· راهکارهایی برای ارتباط شفاف

ارتباطات موثر

· مقدمه

برقراری ارتباط، يكي از ویژگی‌هاي بزرگ انسان‌های هوشمند، خرد ورز و عاقبت‌اندیش است. هركس بتواند با ديگران، اشياء اطراف و حتي لحظه‌هاي زندگي خود ارتباط بهتر و مؤثرتري برقرار كند، احساس موفقيت بيشتري خواهد داشت براي دستيابي به يك ارتباط خوب و مؤثر كلامي و يا غير كلامي، علاوه بر داشتن باورهاي مناسب، لازم است روش‌ها و مهارت‌هاي ارتباط برقرار كردن با ديگران را نيز فرا گرفت.

دانلود فایل (ارتباطات موثر)

منبع: واحد آموزش پدیده تبار
سمیتئاتر