کد خبر: ۶۶۳
تاریخ انتشار: ۰۲ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۳۶

دکتر اکبر صفدری


تاریخ تولد:  1353/09/11

وبسایت: www.drsafdari.ir_www.drsafdari.net

پست الکترونیک: info@drsafdari.net    info@drsafdari.ir

وضعیت تحصیلی:

1 دکترای بانکداری از دانشگاه مارماره استانبول (1387-1391).(موضوع رساله: ارائه مدل مبارزه با پولشويي جهت سیستم بانكي).

2 کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز(1380-1383).(موضوع پایان نامه: ارزیابی و شناخت سلسله مراتب نیازهای كاركنان ورابطه آن با بهرهوري).

زبان هاي خارجي :

1 ترکی استانبولی.‌

2 فرانسه.

3 انگلیسی.

سوابق تدریس:

1 تدریس در دانشگاه پیام نور واحد های شهر ری ، نظر آباد و کرج(دروس: مدیریت تولید. تحقیق در عملیات . پول ارز و بانکداری، بهره وری، سیاستهای مالی و پولی) در رشته مدیریت (1385-1387(.

2 تدریس دروس رشته های حسابداری و مدیریت بازرگانی ( مدیریت تولید. تحقیق در عملیات . پول ارز و بانکداری )در دانشگاه علمی کاربردی واحد آبیک (از ابتدای سال1391 تا کنون(.

3 تدریس دروس رشته حسابداری( حسابرسی ,امور مالی بین المللی و اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی، پول، ارز و بانکداری) در دانشگاه آزاد اسلامی واحدی کرج (از ابتدای سال1391 تا کنون(.

همکاری آموزشی با موسسات :

1 بانک سپه

2 بانک اقتصاد نوین

3 موسسه عالی دانش

4 شرکت بین المللی پدیده تبار

5 سازمان مدیریت صنعتی

6 موسسه آموزشی سروش

7 موسسه آموزشی علوم و فنون کیش

8 موسسه آموزشی بانکداران خاورمیانه

کارگاه‌های آموزشی مبارزه با پول شویی:

برگزاری بیش از 200 کارگاه آموزشی مبارزه با پول‌شویی در سطح بانک‌ها، موسسات مالی، شرکت‌ها و صنایع مختلف

کارگاه‌های آموزشی مدیریت هزینه:

برگزاری بیش از 25 کارگاه آموزشی مدیریت هزینه در سطح بانک‌ها، موسسات مالی، شرکت‌ها و صنایع مختلف

کتاب‌های تالیفی:

1 مفاهیم، مقررات و روش‌های مبارزه با پول‌شویی در بانک‌ها،شهریور1392 ،موسسه عالی دانش،انتشارات سنا، تهران.

2 حسابرسی داخلی،شهریور1392 ،موسسه عالی دانش، انتشارات سنا، تهران.

3 مبانی پول و بانکداری،مهر1392 ،موسسه عالی دانش، انتشارات سنا، تهران.

4 امور مالی بین المللی،آبان1392 ،موسسه عالی دانش، انتشارات سنا، تهران.

5 پول‌شویی و مبارزه با آن در موسسات خدماتی ، تولیدی و تجاری،خرداد 93 ، نشر افق بی پایان، تهران.

6 مدیریت هزینه در صنعت بانکداری، آبان1393 ،موسسه عالی دانش، انتشارات سنا، تهران.

7 پول‌شویی و ضدپول‌شویی در شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری،زمستان 1393 ،ثنای دانش، تهران.

8 ضد پول‌شویی در بنگاههای اقتصادی، ناشر مؤلف اکبر صفدری ، بهار 94.

مقالات:

1. ابزارهای اسلامی در بازار سرمایه ترکیه (ترکی استانبولی)سال 87.

2. بازرسی و حسابرسی در بانکداری اسلامی(ترکی استانبولی) سال 88.

3. بحران اقتصاد جهانی و تاثیرات آن در ترکیه (ترکی استانبولی) سال 88.

4. بانکداری مشارکتی در ترکیه (ترکی استانبولی) سال 88.

5. مناطق آزاد تجاری و تاثیر آن در تجارت خارجی (ترکی استانبولی) سال 88.

6. Anti-Money Laundering Model in Banking System, Asian Journal Of Research In Business Economics And Management,ISSN: 2249-7307(Online), 2250-1673(Print), October .2013.

7. Turkiyede Katılım Bankacılığın Etkileri, 1st International Conference on New Directions in Business, Management, Finance and Economics (ICNDBM 2013) , Famagusta, Northern Cyprus, Sept 12-14, 2013.

جزوات تالیفی:

1. جزوه درس امور مالی بین المللی جهت رشته حسابداری دانشگاه آزاد کرج سال 91.

2. جزوه درس اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی ، رشته حسابداری دانشگاه آزاد کرج سال 91.

3. جزوه درس پول ارز و بانکداری جهت ،حسابداری دانشگاه علمی کاربردی سیمان آبیک سال 91.

4. جزوه درس مدیریت تولید جهت رشته حسابداری دانشگاه علمی کاربردی سیمان آبیک سال 91.

5. جزوه درس پول‌شویی و راههای مبارزه با آن در سیستم بانکی بانک سپه سال 91 .

6. جزوه تجهیز و تخصیص منابع در بانکداری اسلامی موسسه عالی دانش91.

7. جزوه درس حسابرسی 1و 2 جهت رشته حسابداری دانشگاه آزاد کرج سال 91.

8. جزوه درس توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی جهت رشته حسابداری دانشگاه آزاد کرج سال 93.

9. جزوه درس پول‌شویی و راههای مبارزه با آن در سیستم بانکی بانک اقتصاد نوین سال 94 .

سوابق کاری:

1 1379- 1382 به عنوان متصدی امور بانکی بانک سپه .

2 1382- 1390 به عنوان بازرس در اداره کل بازرسی و حسابرسی بانک سپه.

3 1390 -تا کنون به عنوان بازرس ویژه مبارزه با پول‌شویی و مدرس مبارزه با پول‌شویی در اداره کل مبارزه با پول‌شویی بانک سپه.

شهرکهای صنعتی
شهرکهای صنعتی
شهرکهای صنعتی
سمیتئاتر