کد خبر: ۵۸
تاریخ انتشار: ۰۸ فروردين ۱۳۹۴ - ۰۳:۵۲
در راستای ترویج فرهنگ کارآفرینی
اولین همایش رمز و رازهای کارآفرینی (کمیت پس از کیفیت) توسط شرکت پدیده تبار در استان مرکزی برگزار شد
همایش رمز و رازهای کارآفرینی توسط شرکت آموزشی پدیده تبار، در استان مرکزی با حضور سرکار خانم دکتر زینب حبیبی تبار و با سخنرانی بهروز فروتن، نخستین کارآفرین برتر ایران و سید احمد طباطبایی مشاور عالی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در روز سه‌شنبه در فرهنگسرای آیینه اراک برگزار شد.

نخستین همایش رمز و رازهای کارآفرینی در استان مرکزی

حسن حبیبی تبار در همایش کارآفرینی زهرا حبیبی تبار در همایش کارآفرینی اولین همایش رمز و رازهای کارآفرینی در استان مرکزی بهروز فروتن، زینب حبیبی تبار، احمد طباطبایی زینب حبیبی تبار، حسین حبیبی تبار، بهروز فروتن مهندس بهروز فروتن، دکتر احمد طباطبایی بهروز فروتن، احمد طباطبایی بهروز فروتن، احمد طباطبایی اولین همایش رمز و رازهای کارآفرینی در استان مرکزی اولین همایش رمز و رازهای کارآفرینی در استان مرکزی مهندس بهروز فروتن زینب حبیبی تبار دکتر احمد طباطبایی اولین همایش رمز و رازهای کارآفرینی در استان مرکزی مهندس بهروز فروتن اولین همایش رمز و رازهای کارآفرینی در استان مرکزی اولین همایش رمز و رازهای کارآفرینی در استان مرکزی زینب حبیبی تبار، حسین حبیبی تبار دکتر احمد طباطباییمنبع: واحد اجرایی سمیتئاترسمیتئاتر