کد خبر: ۵۳۸
تاریخ انتشار: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۳:۴۰
مجتمع فولاد مبارکه اصفان
گزارش مستند تصویری سمیتئاتر مربی‌گری، به سفارش مجتمع فولاد مبارکه جهت اجرا برای پانصد تن از معاونت‌ها و مدیران کل فولاد...
نگاه نوآورانه مدیریت منابع انسانی در مجتمع فولاد مبارکه به امر آموزش برای شرکت پدیده تبار بسترهایی را فراهم نمود تا به اجرای سمیتئاتر سازمانی خود با محوریت مربی گری در این سازمان نائل شود.سمیتئاتر