کد خبر: ۴۷۳۲
تاریخ انتشار: ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ - ۰۹:۲۲
هنر درمانی علاوه بر ویژگی‌های مهمی که دارد در متون علمی نیز جایگاه خاصی دارد و می‌توان به چندین پژوهش اشاره کرد.

 در چند مقاله قبلی در خصوص ویژگی‌های هنردرمانی صحبت کردیم که شاید جای این بحث خالی باشد که هنردرمانی با این سطح از کاربرد آیا تحقیق و پژوهش‌ها و مستنداتی در این خصوص وجود دارد که نتایج آن را تایید کند یا خیر؟ به همین خاطر نگاهی می‌اندازیم به آثار مکتوب و مقاله‌های مرتبط با هنردرمانی که چند ویژگی که اساسی آن را مطرح می‌کنیم :

نگاه کنید به مقاله تنوع در کاربرد هنر درمانی در کاهش اضطراب


تنوع در کاربرد هنر درمانی در کاهش اضطراب


1-     هنردرمانی و سوء مصرف و ضربه روحی: نتایج مطالعات متعدد تاثیرات هنردرمانی فردی و گروهی کوتاه مدت را بر کاهش اضطراب و افسردگی و علایم اختلال استرس پس از ضربه و افزایش عزت نفس را نشان می‌دهد

2-     هنردرمانی و زوال عقل: مطالعه نتایج متعدد و یک آزمون آماری کوچک کنترل شده تصادفی، حاکی از این تاثیرات است، کاهش افسردگی، افزایش دقت، جامعه پذیری، تیز حسی روانی، توان جسمی و آرامش

3-     هنردرمانی و دشواری‌های یادگیری: نتایج مطالعات نشان می‌دهد که کار فردی و گرهی در دراز مدت، دشواری های رفتاری را اصلاح می‌کند، احساس درماندگی را کاهش می‌دهد و همچنین قابلیت شکلگیری نمادها و توانایی تکمیل وظایف رشدی را بهبود می‌بخشد.

4-     هنردرمانی و  افسردگی: بررسی با هنردرمانی گروهی، افزایش عزت نفس و بهبود در روابط این بیماران را نشان میدهد

5-     هنردرمانی و کودکان و نوجوانان: نتایج مطالعات نتایج مثبتی را در زمینه تحصیلی و بهداش روانی با استفاده از روش‌های گوناگون درمانی، همچنین افزایش توانایی نمادسازی، کاهش خشونت و بسامد علایم، فرونشاندن استرس و تسهیل روابط و تعاملات را نشان می‌دهد.

نگاه کنید به مقاله چرا هنر درمانی جایگاه نوینی پیدا کرده است؟
باید گفت که هنردرمانی نقش بسیار مهمی در زندگی انسان‌ها دارد، جایی که در کشور ما نیز می‌تواند بسیار کاربرد داشته باشد زیرا که تحقیقات نشان داده که ایرانیان در بیان احساسات خود در باب مسائل مختلف زندگیشان زیاد صریح نیستند و حرف خود را لابه لای هزاران حرف و طنز بیان می‌کنند.


سمیتئاتر