کد خبر: ۴۷۲۴
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۵
در یک جلمه خلاصه باید گفت که تحلیل نیازهای آموزشی سبب می‌شود سازمان در راستای توجه به کارکنان اقدامات متمرکزی انجام داده و امکانات لازم را فراهم آورد

در یک جلمه خلاصه باید گفت که تحلیل نیازهای آموزشی سبب می‌شود سازمان در راستای توجه به کارکنان اقدامات متمرکزی انجام داده و امکانات لازم را فراهم آورد، توجه به نیازهای آموزشی ضروری است چرا که 1- اغلب افراد کم تجربه و یا بی‌تجربه برای کار در شرایطی که در نظر گرفته می‌شوند که از توانایی مشارکت مثبت برای آن را برخوردار نیستند، مگر اینکه علم و مهارت شغلی به آنها آموزش داده شود و 2- مدیران جوان در در سطوح مدیریتی که از مهارت شغلی بالاتری برخوردارند و ارتقا یافته‌اند به صورتی که از گروه تاثیر مثبت کسب کنند، می‌توانند از هر فرصتی برای گسترش مهارت‌های خود در مدیریت کارکردها استفاده کنند.

نگاه کنید به مقاله نیازهای آموزشی سازمانی و فردی چیستند؟


 10 دلیل که چرا آموزش کارمندان اهمیت دارد


توجه به اهمیت نیازهای آموزشی تحلیل مهارت‌ها و متناسب با آنها انتخاب شیوه مناسب برای تحقق آنها ضروری است. افراد کم تجربه به برنامه‌های انفرادی نیاز دارند که در توالی آموزش وجود داشته باشد که به مربی و نحوه آموزش شناخت پیدا کند. در غیر این صورت، پس از تحلیل بیشتر به آسانی مشاهده این خواهیم بود که سرمایه‌هایی مانند زمان و منابع به درستی هزینه نشده‌اند،

خب پیامد این اشتباه چیست؟ در صورتی که کارکنان به بهترین شیوه‌ی آموزش داده نشود، تمام هزینه‌ها و منابع  در زمینه آموزش کارکنان اتلاف شده است.از آنجا که توسعه و آموزش مستلزم سرمایه گذاری است، توجه به نوع مصرف هزینه در راستای بکارگیری تکنولوژی و ابداعات جدید امری ضروری است، قبل از تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری آموزشی توجه به مزایای حاصل از تخصیص مناسب هزینه نکته‌ی مهمی است، تحلیل موثر نیازهای آموزشی نه تنها هدف است بلکه می‌تواند به صورت تعیین نظامند و اولویت‌های نیازهای آموزشی به این موضوع کمک می‌کند.با سنجش نیازهای مناسب فرد در راستای سنجش نیازهای سازمان تصمیم‌گیری صحیح امکان پذیر می‌شود. (رضوانی،1386)


دیکوم


نگاه کنید به مقاله مفهوم نیازسنجی در آموزش منابع انسانی

از مزایای حاصل از این کار نیز می‌توان به 1- سرمایه‌گذاری برای آموزش و توسعه میسر و جهت صحیح خود را پیدا می‌کند 2- اولویت های نیازهای آموزشی از سوی سازمان آشکار می‌شود3- شیوه مناسب برای تحقق این نیازها تعیین می شود4- آموزش شکل نظامند و برنامه ریزی شده پیدا می‌کند 5- مزایای آموزش مطابق با هزینه‌های اولیه قابل اندازه‌گیری است.(خوش نشین،1385)

سمیتئاتر