کد خبر: ۴۷۰۷
تاریخ انتشار: ۰۱ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۵
برنامه‌های آموزشی زمانی اثربخش هستند که به وسیله ارزشیابی مورد بررسی قرار گیرند و اهمیت آنان مشخص گردد ومبنایی برای تصمیم‌گیری خواهد بود.

همیشه بعد از برگزاری دوره‌های آموزشی این سوال برای مدیران و متولیان آموزش و بهره برداران آن مطرح می‌شود که چگونه باید به نتایج به دست آمده از اجرای دوره‌های آموزشی اثربخش بوده و در راستای تحقق اهداف سازمان بوده و منجر به بهره وری بیشتر گردیده است و اگر این امر اتفاق نیافته دلایل آن چیست.

نگاه کنید به مقاله الگوهای آسیب شناسی فرایندهای سازمان( بخش دوم)


نقش آموزش بر بهره وری نیروی انسانی


باید گفت ارزشیابی آموزشی فرایندی است که به تفسیر نتایج دوره بر اساس اطلاعات گردآوری شده می‌پردازد و مشخص می‌نماید که دوره آموزشی برگزاری شده تا چه حد موفقیت آمیز بوده و در راستا اهداف سازمان بوده است و به عبارتی دیگر باید گفت که ارزشیابی به مدیران کمک خواهد کرد که برای رسیدن به اهداف مد نظر خود تصمیمات درست‌تر و مفیدتری را اتخاذ نمایند.

در این راستا باید اشاره داشت که آموزش‌ها زمانی موفق بوده‌اند و ارزشیابی نیز بر آن صحه می‌گذارد که دارای شرایط زیر باشد:

1-     نیازهای افراد ذی نفع را رفع کرده باشد؛

2-     باعث بهبود مهارت و کسب نتایج و بهره‌وری در محیط کار شده باشد؛

3-     حتی باعث ارزشمندتر شدن کارکنان شده باشد؛


لزوم توجه به آموزش های غیر آکادمیک


نگاه کنید به مقاله لزوم توجه به آموزش های غیر آکادمیک

بنابرای اررزشیابی و ابزارهای مربوط به آن اثربخشی و اثربخش بودن برنامه‌های آموزشی را تعیین می کند، و با توجه به اینکه یادگیری مطالب و انتقال آن در محیط کار و تاثیری که بر سازمان می گذارد ارزشیابی آموزشی را پیچیده تر از قبل می نمایدو دارای ابعاد گوناگونی به آن می بخشد .

بنابراین باید گفت که ارزشیابی کیفیت برنامه‌های آموزشی را مشخص می‌کند و این امر در انتهای دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی انجام می‌گیرد و تصمیم گیرندگان نیز بعد از مشاهده نتایج آن در خصوص ادامه برنامه‌های آموزشی تصمیم گیری می‌کنند، در این راستا کرک پاتریک سه دلیل مهم برای ارزشیابی بیان دارند:

نگاه کنید به مقاله الگوی چهار سطحی کرک پاتریک

1-     توجیه دلایل وجودی واحد آموزش و نقش آن در تحقق اهداف سازمان

2-     تصمیم‌گیری در خصوص ادامه برنامه‌های آموزشی

3-     بهبود آموزش و ...

سمیتئاتر