کد خبر: ۴۷۰۱
تاریخ انتشار: ۲۳ تير ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۵
اینکه مدیران از آموزش‌های سازمان حمایت و پشتیبانی نمی‌کنند دلایل مختلفی دارد که مهمترین آن ها عدم درک درست از فعالیت های آموزشی و توسعه‌ای است.

همیشه این موضوع مطرح بوده است که آموزش و توسعه و حتی وتوانمندسازی نیروی انسانی در سازمان ها بدون حمایت و پشتیبانی امکان پذیری نبوده و اثربخشی خود را از دست می‌دهد؛ بنابراین آموزش نیازمند پشتیبانی و حتی تلاش های اجرایی توسط مدیران و سرپرستان و حتی کارکنان بخش‌های مختلف سازمان است و تبدیل به یکی از شاخص‌های مهم جهت تبدیل شدن به اثربخشی دوره‌های آموزشی شده است.


 10 دلیل که چرا آموزش کارمندان اهمیت دارد


نگاه کنید به مقاله دلیل اهمیت آموزش در سازمان‌ها

در مفهومی مشابه باید گفت که پشتیبانی چه زمانی رخ می‌دهد، در پاسخ شاید بتوان اشاره داشت زمانی که کارکنان انگیزه لازم جهت یادگیری را داشته، محیط شرایط مناسب جهت پشتیبانی را فراهم کرده باشد و خود نیروی انسانی نیز عملکرد مناسب داشته باشد، با این حال منابع مختلفی برای پیشتیبانی معرفی می‌نمایند، مانند مدیران، سرپرستان، کارکنان هم رده و حتی زیردستان در این امر دخیل هستند.

باید این حال دیده می‌شود که برخی از مدیران از فعالیت‌های آموزشی و توسعه ای منابع انسانی حمایت و پشتیبانی لازم را انجام نمی دهند، پس باید دلایلی کلی این موضوع را اشاره داشته باشیم.

یک: مدیران درک درستی از آموزش ندارند

مثلا مدیر آموزش را یک هزینه می‌داند و آموزش را فقط برای افرادی که عملکرد پایینی دارند پیشنهاد می‌کند.


کارایی و اثربخشی روش‌های آموزشی و یادگیری


نگاه کنید به مقاله کارایی و اثربخشی روش‌های آموزشی و یادگیری

دوم: مرتبط ندانستن اهداف دوره با اهداف سازمان

مدیران وقتی مشاهده می‌کنند که دوره‌های مدنظر جهت اجرا در سازمان با اهداف سازمان همخوانی ندارد و به اهداف والای سازمان کمکی نمی‌کند از حمایت لازم دست می‌کشند.

سوم: کاربردی ندانستن آموزش ها و نداشتن ابزار مناسب جهت بیان نتایج

گاهی مدیران از اینکه دوره‌ای برگزار می‌شود و نتیجه‌ای از آن به دست نمی‌آورند و حتی گاهی کارها و مسئولیت‌ها عقب میافتد، نگران می‌شوند و حتی خروجی‌هایی لازم را نیز به آنان به شکل مناسبی ارائه داده نمی‌شود، با این حال طبیعی است که حمایتی و پشتیبانی‌ای از آموزش صورت نگیرد.


آموزش و بهره وری نیروی انسانی


نگاه کنید به مقاله آموزش و بهره وری نیروی انسانی

در کل باید گفت سازمان‌هایی که به امر آموزش و توسعه کارکنان خود اهمیت می‌دهند، در مقابل مشکلات و محیط‌های رقابتی امروز عملکرد بهتر هستند و انعطاف پذیری بهتری نیز از خود نشان می‌هند و این گونه شرایط خلاقیت، پویایی و بالندگی کارکنان حرف اول را خواهد زد، لذا برای رسیدن به این مرحله حتما حمایت و پشتیبانی مدیران الزامی است.


سمیتئاتر