کد خبر: ۴۶۵۴
تاریخ انتشار: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۹
رویکرد نوین سمیتئاتر از آغاز راه پیشرفت را در روش‌های آموزشی در پیش گرفت و امروز چیزی فراتر از یک روش آموزشی است، گاهی می‌توان گفت یک زندگی است.
همه می‌دانیم که با سرعت توسعه و پیشرفت علم در دهه‌های گذشته دیگر نمی‌توان با همان سرعت و روش‌های قبلی به یادگیری پرداخت زیرا که هم سرعت منسوخ شدن اطلاعات افزایش یافته است و هم حجم اطلاعات و دانش قابل انتقال، لذا اینکه چه محتوایی با چه روشی و با چه عمقی آموخته می‌شود موضوع مهمی خواهد بود، بنابراین می‌توان گفت که شیوه آموزش و نوع فعالیت یاددهی و یادگیری موضوع بسیار مهمی به شمار می‌رود.

نگاه کنید به مقاله روش های نوین یادگیری


روش های نوین یادگیری


از جهتی ما همه این جمله را شنیده‌ایم که با آموزش می‌توانیم پیشرفت کنیم و توانایی‌های خود را شکوفا سازیم اما اینکه از چه رویکردی استفاده کنیم نیز بسیار مهم است، مثلا می‌توانیم از روش‌های سنتی و غیر فعالی استفاده کنیم که محوریت آن با معلم و مدرس است و یادگیری سطحی اتفاق بیافتد، یا اینکه از روش‌های نوین و فعال بهره بگیریم که متناسب با نحوه یادگیری، سبک یادگیری و قدرت یادگیری فراگیران می‌باشد ؛ در یک نگاه متوجه خواهیم شد که روش‌های نوین یادگیری جهت انتقال دانش و محتوای علمی بسیار موثر خواهد بود.

نگاه کنید به مقاله روش‌های یادگیری سنتی


روش یادگیری سنتی


حال اگر بخواهیم روش‌های سنتی و نوین را با یکدیگر مقایسه کنیم بایستی به فضای یادگیری در این دو روش بپردازیم، جایی که کارایی و اثربخشی روش‌ها به خوبی مشخص می‌شود، مثلا در روش‌های سنتی مانند سخنرانی، ما به عنوان مدرس به دیکته کردن محتوا پرداخته و فرصت تفکر و اندیشیدن را از فراگیران می‌گیریم ، در حالی که در روش‌های نوین مانند روش یادگیری مشارکتی، به مفاهیم مهمی چون تفکر انتقادی، افزایش روحیه یادگیری و ... از جمله اثرات روش‌های نوین یادگیری است می پردازیم.

نگاه کنید به مقاله بررسی تطبیقی روش‌های سنتی و نوین در امر یادگیری


 روش های نوین یادگیری


حال وقتی از کارایی و اثربخشی روش‌های آموزشی توجه می کنیم ذهنمان ناخودآگاه به سمت انتقال مفاهیم و دانش به فراگیران جهت پیدا می‌کند، جایی که سبک یادگیری، نحوه یادگیری، کیفیت یادگیری مدنظر است، در کشور ما غالب روش‌های آموزشی به شیوه‌ی سنتی است، یعنی محتوا آموزش داده می‌شود و سپس طی امتحان مورد ارزیابی قرار می گیرد، که امروزه کارایی و اثربخشی خود را از دست داده است.

نگاه کنید به مقاله اثربخشی روش‌های یادگیری سنتی


اثربخشی آموزش


اینجاست که بحث تغییر از روش‌های سنتی به روش‌های نوین مطرح می‌گردد جایی که به مولفه هایی چون اثربخشی، انعطاف‌پذیری، راحتی، افزایش کیفی یادگیری، دسترسی و ... مباحث دیگر پرداخته می‌شود، به عبارتی یادگیرندگان دیگر حفظ‌کنندگان و ذخیره‌کنندگان اطلاعات نیستند بلکه یادگیری و کاربرد اطلاعات را آموخته و از آن برای تولید دانش نقش فعالی را برعهده می‌گیرد لذا باید گفت که به کارگیری روش‌های نوین، نقش فعال و مهمی در امر یادگیری ایفا می‌کند مانند کلاس درسی که به صورت جمعی و مشارکتی برگزار می‌شود.

نگاه کنید به مقاله اثربخشی روش‌های نوین یادگیری


اثربخشی روش های نوین یادگیری


حال باتوجه به مطالبی تاکنون از نظر گذشت می‌توان گفت در مورد اثربخشی روش‌های نوین شکی باقی نمی‌ماند و فهمیدیم که معلم یا مدرس نبایستی فقط انتقال دهنده اطلاعات باشد و تا به این حد خلاصه گردد بلکه باید نقش تسهیلگر داشته و در فرایند یادگیری فضایی مشارکت‌جویانه ایجاد کند. اما برای ایجاد چنین فضایی باید تمام المان‌های آموزش مورد توجه قرار گیرد تا فراگیران علاوه بر یادگیری محتوا با آن موضوع همذات‌پنداری نیز داشته باشند و از فضای یادگیری طوطی‌وار به شدت دور گردیده و تشویق شوند تا با شخصیت‌ها، محتواهای مختلف همذات پنداری کرده و درک واقعی از موضوع یادگیری به دست آورند که این امر به تجربه موفق و بسیار لذت بخش یادگیری کمک شایانی می‌کند که ارتباط تنگاتنگ و خلاقانه‌ای در فرایند یادگیری داشته و فرصت یادگیری در فضایی پویاتر را خواهد آموخت.

نگاه کنید به مقاله همذات‌پنداری در امر یادگیری و آموزش


همذات پنداری در امر یادگیری و آموزش


پس چه بهتر که روش‌های یادگیری ما به سمت یادگیری مشارکتی سوق پیدا کند که یکی از جمله روش‌های بسیار موفق در زمینه روانشناسی و علوم‌تربیتی محسوب می‌شود و نتایج درخشانی داشته است، در اهمیت یادگیری مشارکتی همین بس که منجر به بهبود آموزش، افزایش مهارت و حتی مولد کردن محتوا است، به عبارتی می‌توان گفت که این شیوه بنیانی است برای موفقیت‌های شغلی، عضویت در گروه‌ها و درست انجام دادن کارها و حتی مسئولیت‌پذیری و تعهد. در این زمینه ادگار میل اشاره می‌کند که میزان یادآوری دانش و ماندگاری آن در ذهن به میزان درگیری و فعالیت فراگیر در موضوع یادگیری است.

نگاه کنید به مقاله جایگاه روش مشارکتی در یادگیری


جایگاه روش مشارکتی در یادگیری


بنابراین آنچه اینجا می‌تواند خیلی مهم باشد توجه به روش‌های آموزشی اتخاذ شده که متناسب با سطح فراگیران، شناخت مناسب از آنها و درگیری در فرایند یادگیری است که به صورت فعال اتفاق می‌افتد، با این این موضوع خیلی مهم است که اگر این مولفه‌ها (نحوه یادگیری، سبک یادگیری، نحوه تدریس) در کنار یکدیگر قرار نگیرند، انگیزه یادگیری ازبین می رود و پیشرفت و کسب دانش ضعیف خواهد شد و بالعکس هر چه هماهنگی بیشتر باید یادگیری و انگیزه یادگیری ارتقا می یابد.

نگاه کنید به مقاله کارایی و اثربخشی روش‌های آموزشی و یادگیری


کارایی و اثربخشی روش‌های آموزشی و یادگیری


حال باید به در چنین شرایطی باید به رویکردی توجه شود که چنین شرایطی را برای یادگیری فراهم کند، و در این راستا برای تمام سنین و آموزش‌های غیر از دانشگاهی و رسمی، برای سازمان‌ها نیز کارامد باشد، جایی که ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها و توانمندی‌ها را در افراد به وجود می‌آورد و در عین حال بسیار روش جذابی باشد که نگاه‌ها را به خود جذب کند، می‌توان گفت تنها روش تا کنون شناسایی و ابداع گردیده است رویکرد نوین سمیتئاتر"سمینار+تئاتر" است. حال نگاهی می‌اندازیم به کاربرد این رویکرد نوین در موضوعات و فضاهای یادگیری مختلف و کارایی و اثربخشی آن را از نظر می‌گذرانیم.

نگاه کنید به مقاله سمیتئاتر چیست؟

این رویکرد نوین آموزشی به همت شرکت پدیده تبار خالق و نخستین برگزار کننده سمیتئاتر در ایران، ابداع و اشاعه پیدا کرد و شاید اولین رونمایی رسمی از آن در سمیتئاتر سکوت در خانواده رخ داد، جایی که بر اساس اصول علمی پژوهشی تهیه و تدوین گشته و با شناخت درست و تبیین اصلی تغییرات که منجر به سکوت در خانوده‌ها شده است، چالش‌ها را استخراج و برای آنها راه حل‌های کاربردی تببین نموده است که فراگیران با موضوع ارتباط شدیدی برقرار کردند و به طوری که اذعان داشتند با آن همذات‌پنداری نموده‌اند و انگار زندگی خودشان به تصویر کشیده شده است.

نگاه کنید به مقاله شرحی بر سمیتئاتر سکوت در خانواده


سمیتئاتر سکوت در خانواده


رویکرد نوین سمیتئاتر "سمینار+تئاتر" برای بار دیگر اثربخشی خود را به مذاکرات نشان داد، جایی که تمام موقعیت و شرایط یک مذاکره از طریق این رویکرد نوین شبیه‌سازی شده و فرد خود را در شرایط مذاکره می‌یابد و به همذات‌پنداری پرداخته و شرایط یک مذاکره اثربخش را از نزدیک مشاهده می‌کند که چه بایدها و نبایدهایی بایستی رعایت شود تا به نتیجه دلخواه خود برسد، زیرا که کوچکترین اشتباهات در مذاکرات منجر به شکست در آن و خسارت برای خودمان و سازمان‌مان می‌شود. لذا در رویکرد نوین سمیتئاتر اکثریت مشکلات و بایدها و نبایدهای یک مذاکره اثربخش استخراج می‌گردد و با روشی نوین هنری به ارائه آن برای فراگیران اقدام می‌کند.

نگاه کنید به مقاله شرحی بر سمیتئاتر بایدها و نبایدها در مذاکره اثربخش


بایدها و نبایدها در مذاکره اثربخش


در این راستا سمیتئاتر "semitheater"دیگری اجرا گشت زیرا که مذاکره یکی از اولین و حتی بنیادی‌ترین وسیله برای ماست که بتوانیم به خواسته‌های خود در ارتباط با دیگران دست یابیم، پس اگر بخواهیم این اتفاق رخ دهد و به دستاوردهای درخشان آن نیز دست یابیم، باید نگاهمان را به سمت سمیتئاتر مذاکرات قوی و دستاوردهای درخشان بدوزیم، جایی که تمام زمینه‌های لازم با تکیه بر علم و هنر آماده شده تا فراگیران یاد بگیرند که هم منصف باشند و هم نگذارند دیگران از آنها سو استفاده کند، بنابراین یک مذاکره دقیق همیشه دستاوردهای درخشان خواهد داشت .

نگاه کنید به مقاله سمیتئاتر مذاکره قوی، دستاوردهای درخشان


سمیتئاتر مذاکره قوی دستاورد درخشان


در گام بعدی سمیتئاتر خود وارد سازمان‌ها و در حوزه مدیریت شد و با موضوع مربی‌گری کارایی واثربخشی خود را بیش از پیش به رخ کشید، یعنی جایی که کارکنان نیاز به آموزش، توسعه و ارتقای مهارت خود دارند و برای داشتن عملکرد بهتر نیاز به کارکنان متخصص با عملکرد بالا، چه راهی بهتر از رویکرد نوین سمیتئاتر وجود دارد؟ وقتی که دستاوردها و نتیجه ها از روش‌های سنتی موفقیت آمیز نبوده است، در اجرای رویکرد نوین سمیتئاتر، بر موضوعات مهمی چون بهبود عملکرد، ارتقای مهارت فردی و سازمانی، تمرکز بر روی نقاط قوت افراد و شناسایی افراد تاکید شد که در روش‌های دیگر به سختی قابل دستیابی است.

نگاه کنید به مقاله شرحی بر سمیتئاتر مربی‌گری


سمیتئاتر مربی گری


در ادامه راه رویکرد نوین سمیتئاتر وارد حوزه بازاریابی و فروش شد با چند عنوان مختلف، که ابتدا با بازاریابی و فروش استارت خورد، زیرا که بازاریابی و فروش همانقدر که روشن و واضح به نظر می‌رسد بسیار پیچیده و همراه با تکنیک‌های مختلف است، زیرا که هدف از بازاریابی و فروش فقط خرید و فروش محصول نیست، هدفی فراتر از آن وجود دارد و آن هم وفاداری مشتریان است تا بتوان در این دنیای شلوغ موفق شد. در اجرای این سمیتئاتر"سمینار+تئاتر"، آموزش داده شده که چگونه با مشتریان ارتباط برقرار کنیم و چگونه احساس آنان را درگیر کنیم و نهایت اعتماد آنان را برای خرید جلب نماییم، به عبارتی دیگر رویکرد نوین سمیتئاتر راه نفوذ در دل مشتریان را آموزش داد.

نگاه کنید به مقاله شرحی بر سمیتئاتر بازاریابی و فروش


 سمیتئاتر بازاریابی و فروش


در گام بعدی در این حوزه رویکرد نوین سمیتئاتر یکی از رویکردهای مهم وجدید این حوزه یعنی بازاریابی هیپنوتیزمی را روی صحنه نماش برد، جایی که در این روش روی ناخودگاه مشتریان متمرکز شده و فرد را تحت تاثیر قرار می‌دهد، و ذهن او را ترغیب می‌کند تا خریدی را انجام دهد که پیش از آن حتی ضرورتی در خرید آن احساس نمی‌کرد. می‌توان گفت که در این رویکرد نوین، بازاریابی هیپنوتیزمی به خوبی برای کارشناسان فروش آموزش داده شد، زیرا فهمیدند که نیازها و خواسته‌های پنهان و ناخودآگاه مشتری چیست و چگونه می‌توانند آن را تحت ثاثیر قرار دهند.

نگاه کنید به مقاله شرحی بر سمیتئاتر بازاریابی هیپنوتیزمی


سمیتئاتر بازاریابی هیپنوتیزمی


بعد از موفقیت در اجرای سمیتئاتر بازاریابی هیپنوتیزمی توجه‌ها به سمت مشتری و مشتری‌مداری در فروش جلب شد، و تقاضا برای این سمیتئاتر "سمینار+تئاتر" افزایش یافت، زیرا که هیچ چیزی جذاب‌تر از یادگیری تکنیک‌های قانع کردن مشتریان برای فروشندگان وجود ندارد، اینکه در چه نکاتی را باید رعایت کرد تا مشتری راضی باشد، در خریدش تردید نداشته باشد، چه اشتباهاتی منجر به از دست رفتن مشتری می‌گردد و .. همه اینها موضوعاتی هستند که در اجرای رویکرد نوین سمیتئاتر مشتری مداری مورد بررسی قرار گرفت.

نگاه کنید به مقاله شرحی بر سمیتئاتر فروش و متقاعد سازی مشتری


سمیتئاتر فروش با محوریت متقاعد کردن مشتری و فروش در شرایط بحرانی برگزار گردید


بعد از این موضوع و سمیتئاتر"semitheater" بود که بحث تکریم ارباب رجوع و جلب رضایت آن به شدت مورد توجه قرار گرفت، تا رویکرد نوین سمیتئاتر بار دیگر کاربرد جدیدی را از خود نمایان سازد و آن هم پیاده‌سازی و فرهنگ‌سازی توجه به ارباب رجوع می‌باشد. به جرات می‌توانیم بگوییم که تکریم ارباب رجوع و سعی در کسب رضایت او از جمله مباحث بسیار مهم در سازمان‌ها و موسسه‌ها می‌باشد، جایی که مشتریان خواسته‌ها و انتظارات گوناگونی دارند و بایستی برآورده شود، در غیر این صورت موفقیتی در انتظار آن سازمان نخواهد بود. بنابراین تامین خواسته‌های ارباب رجوع، مانند قطعه‌های یک پازل منجر به پیشرفت سازمان خواهد شد و دانستن اصول و نحوه درست برخورد با مشتریان و کسب رضایت آن به خوبی نتایج رویکرد نوین سمیتئاتر را برجسته می‌کند.

نگاه کنید به مقاله شرحی بر سمیتئاتر تکریم ارباب رجوع


سمیتئاتر موسسه علوم و فنون کیش


در گام بعدی رویکرد نوین سمیتئاتر باز هم به حوزه مدیریت و رهبری روی آورد تا اثربخشی خود را تضمین کند، و این بار با موضوع و محوریت نفوذ و توسعه رهبری در سازمان‌ها، زیرا که همه ی ما شنیده‌ایم که اگر رهبران سازمان کارا و اثربخش باشند، سازمان نیز اثربخش و کارا خواهد شد، لذا با توجه به رشد و توسعه در جوامع امروزی نیاز به رهبری توانمند و توسعه یافته در سازمان‌ها بیش از پیش حس می‌شود، رهبری که ازمدیران پیشین توانمندی بیشتری دارد، ازمنابع و امکانات حداکثر استفاده را می‌برد و سازمان را به سود آوری نزدیک و نزدیکتر می‌کند. از آنجایی که رویکرد نوین سمیتئاتر "سمینار+تئاتر" مبتنی بر رویه های علمی است، همیشه ابزارهای مناسبی را نیز در این خصوص بهره می‌گیرد.

نگاه کنید به مقاله شرحی بر سمیتئاتر توسعه رهبری


سمیتئاتر توسعه رهبری


در نتیجه وقتی که یک سازمان دارای رهبری توسعه یافته و توانمند می‌گردد دیگر دلش نمی‌خواهد آن را از دست بدهد، اما انسان‌ها به هر دلیل ممکن است سازمان را ترک کنند و زمانی که این اتفاق رخ دهد آن وقت است که نبود نیروی متخصص ضررها و خسارات سنگینی به سازمان وارد می‌کند، در این راستا یکی از راهکارهای بسیار اثربخش برنامه‌های جانشین‌پروری با استفاده از رویکرد نوین سمیتئاتر"سمینار+تئاتر" است که منجر به ایجاد برنامه‌های جانشین پروری راهبردی برای منابع انسانی و تعیین و پیش بینی تحولات و مشکلات آینده است به خصوص در پست‌های کلیدی سازمان‌ها.

نگاه کنید به مقاله شرحی بر سمیتئاتر جانشین‌پروری


بازبینی سمیتئاتر جانشین پروری


حال با توجه به این موضوع که سازمانی دارای رهبری توانمند است و برنامه‌های جانشین پروری درستی نیز در حال برگزاری است، به نتیجه خیلی جالبی دست پیدا خواهیم کرد و آن بهره‌وری در سازمان خواهد بود، طبق تعریف بهره‌وری یعنی جمع کارایی و اثربخشی در هر چیزی، بنابراین مفهوم بهره‌وری مفهوم ضروری برای توسعه و پیشرفت سازمان‌ها به شمار می‌رود. برگزاری برنامه‌های آموزشی بهره‌وری با رویکرد نوین سمیتئاتر"semitheater" نشان داد که بهره‌وری چیزی فراتر از داشتن یکسری برنامه های پاداشی و انگیزشی است. زیرا بهره‌وری با مفاهیمی چون بهبود اثربخشی منابع انسانی، انعطاف پذیری در قوانین، برقراری ارتباط بیش شغل و شاغل .. در ارتباط است

نگاه کنید به مقاله شرحی برسمیتئاتر بهره‌وری


سمیتئاتر بهره ورری فولاد مبارکه اصفهان


در ادامه درخشش رویکرد نوین سمیتئاتر"سمینار+تئاتر"، این بار این رویکرد مانند خالق این رویکرد "سرکار خانم دکتر زینب حبیبی تبار کار آفرین برتر سال 95 "گام در حوزه کارآفرینی و شکوفایی نهاد، جایی که امروزه با توجه به مشکلات اقتصادی و رقابت‌های بیش از اندازه در هر حوزه‌ای، می‌تواند راهگشا باشد، رویکرد نوین سمیتئاتر این بار بر نحوه شناسایی استعدادها خود و پرورش آن تمرکز یافت، زمینه های لازم جهت ایجاد کسب وکار خلاقانه و کارآفرینی را آموزش داد و ترس های ناشناخته از قدم زدن در این حوزه را از بین برد.

نگاه کنید به مقاله شرحی بر سمیتئاتر کارآفرینی و بستر شکوفایی


سمیتئاتر کارآفرینی و بستر شکوفایی


در این راستا این رویکرد گام خیلی مهمی در این راه برداشت و به بیان آسیب‌ها و مشکلات زنان در کسب وکارهای خلاقانه و کارآفرینانه داشت و نشان داد که زنان نیمی از قدرت و نیروی کار این کشور می‌باشد که در صورت بهره‌گیری از آنها می‌توان چرخ‌های توسعه را با سرعت بیشتری به حرکت درآورد و با از بین بردن تبعیض‌ها و مشکلات بر سر راه کسب وکارهای زنان می توان به هدف کشور که داشتن اقتصادی پویاست دست یافت، در این راستا رویکرد نوین سمیتئاتر به موانع و مشکلات پرداخت، موانع را به خوبی نشان داد، و راهکارهای لازم برای حمایت از زنان که کسب وکاری را راه‌اندازی کرده و کاری کارآفرینی انجام می‌دهند راه حل ارائه داد.

نگاه کنید به مقاله شرحی بر سمیتئاتر مشکلات زنان در کسب وکار


سمیتئاتر مشکلات زنان در کسب و کار


حال رویکرد نوین سمیتئاتر "سمینار+تئاتر" اهداف بلندتری در سر می‌پروراند و آن هم حوزه جدیدی به عنوان کیفیت محصولات از نظر مصرف کننده و توزیع کننده است، در این موضوع باید اذعان داشت که هر روز خودمان از محصولات و خدمات مختلفی استفاده می‌کنیم و این موضوع بسیار مهم خواهد بود که از کیفیت لازم برخوردار باشد در غیر این صورت ما را ناراضی خواهد کرد. در این راستا باید به اهدافی چون نهادینه کردن فرهنگ کیفیت در کشور اقدام شود، که با استفاده از رویکرد نوین سمیتئاتر این اتفاق رخ داد و موضوعات، مشکلات، آسیب‌های مختلف از نگاه مصرف‌کننده و توزیع کننده در حوزه کیفیت محصولات و خدمات به خوبی از نظرها گذشت.

نگاه کنید به مقاله شرحی بر سمیتئاتر کیفیت از نظر مصرف‌کننده و توزیع‌کننده


سمیتئاترکیفیت از نظر مصرف کننده و توزیع کننده


در گام بعدی رویکرد نوین سمیتئاتر به امنیت غذا و سلامت آن پرداخت، چیزی که برای همه‌ی ما مهم است و اصلا دلمان نمی‌خواهد که بیمارشویم،بنابراین باید آموزش‌های لازم برای بهره‌گیری از مواد مغذی مناسب، نحوه تهیه آن، آگاهی از سالم و امن بودن آن داشته باشیم، یکی از این راهکارهای برای آموزش رویکرد نوین سمیتئاتر است که به بررسی ظرفیت‌های موجود، توانمندی‌ها، محدودیت‌های حوزه سلامت و امنیت غذا پرداخته و اشاره داشت که مصرف چه موادی می‌تواند جامعه‌ای سالم را برایمان به ارمغان بیاورد.

نگاه کنید به مقاله شرحی بر سمیتئاتر امنیت غذا، توسعه و سلامت


سمیتئاتر امنیت غذا، سلامت و توسعه


شاید برایتان جالب شده باشد که رویکرد نوین سمیتئاتر چگونه توانسته تا این حد در حوزه‌های مختلف موفق باشد، جواب آن دو کلمه است، کار گروهی و تیمی. در این راستا نیز رویکرد نوین سمیتئاتر"سمینار+تئاتر" اجرایی منحصر به فرد داشته و به ارزش‌گذاری و هدف‌گذاری و کارگروهی پرداخته است و اهمیت آن را بیش از پیش به رخ کشیده است، به این منظور می‌توان گفت که کارگروهی و تیمی با تعیین هدف‌های دقیق و همینطور قرار گرفتن در مسیری درست موفقیت را نزدیکتر از همیشه می‌کند که هم منجر به افزایش عملکرد کارکنان شده و هم تعهد کاری را ارتقا می‌دهد.

نگاه کنید به مقاله شرحی بر سمیتئاتر و سمی آرت ارزش‌گذاری، هدف‌گذاری، کارگروهی


سمی آرت ارزش، هدف گذاری، کارگروهی


رشد و پیشرفت رویکرد نوین سمیتئاتر همچنان ادامه دارد و در حوزه‌های مختلف ورود می‌کند و هر بار موفق‌تر و پخته‌تر خود را معرفی می‌نماید، این بار نوبت به حوزه هتلداری و مدیریت حرفه‌ای آن می‌باشد که نه فقط با رویکرد نوین سمیتئاتر بلکه با رویکردی برجسته‌تر یعنی سمی‌آرت همراه بود، جایی که همیشه تلاش می‌شود نهایت رضایت مشتریان جلب شود و کوچکترین اشتباه منجر به خسارت‌های جبران ناپذیر و از دست رفتن اعتبار خواهد شد، بنابراین درک اهمیت و جایگاه هتلداری و مدیریت آن فقط با یک رویکرد نوین سمیتئاتر "semithaeter"که حالا پخته‌تر از قبل شناخته می‌شود یعنی سمی‌آرت امکان پذیر خواهد بود.

نگاه کنید به مقاله شرحی بر سمیتئاتر و سمی‌آرت مدیریت حرفه ای هتلداری


سمیتئاتر هتلداری


شاید نزدیک‌ترین مفهومی که با هتلداری بشود لینک داد، برنامه‌های تاکسیرانی و مشتری‌مداری در این حوزه است به خصوص در مناطق گردشگری است که از همه‌ی دنیا به آنجا سفر می‌کنند و اولین برخوردها با رانندگان تاکسی و مشتری‌مدار بودن آنان خواهد بود، تا جایی که اشتباهات آنان فرهنگ یک کشور، اعتبار یک کشور در حوزه گردشگری را خدشه‌دار خواهد کرد، بنابراین رویکرد نوین سمیتئاتر"سمینار+تئاتر" این بار در حوزه تاکسیرانی و مشتری‌مداری بر حسب اهمیت آن ورود کرد و نتایج درخشانی کسب کرده است زیرا که آسیب و مشکلات در این حوزه بسیار زیاد است.

نگاه کنید به مقاله شرحی بر سمیتئاتر مشتری‌مداری در تاکسیرانی


سمیتئاتر مشتری مداری تاکسیرانی برگزار گردید


شاید به جرات بگوییم که رویکرد نوین سمیتئاتر تنها حوزه ای را که وارد نشده بود و این موضوع را نیز با موفقیت پشت سر گذاشته است، حوزه معرفی محصولات و تبلیغات و برندینگ باشد که با معرفی و رونمایی از سیستم و نرم افزار یک پارچه سازی ERP باشد که تمام پیچیدگی‌ها و گستردگی‌ها را در خود به خوبی جای داده است، به این مهم دست یافت. باید گفت که رویکرد نوین سمیتئاتر علاوه بر قدرتی که در انتقال مفاهیم دارد همین ویژگی‌ها را می‌تواند برای معرفی محصولات به کار گیرد و معرفی متفاوتی از محصولات داشته باشد.

نگاه کنید به مقاله شرحی بر سمیتئاتر معرفی نرم افزار یک پارچه سازی ERP


نخستین سمیتئاتر در دنیای فناوری


در پایان باید به یک جمع بندی رسید و گفت که رویکرد نوین سمیتئاتر راهی را آغاز کرده که مانند یک درخت جوان در حال شکوفه زدن و شاخ و برگ درآوردن است و این موضوع را با ابداع رویکردهای نوین دیگر خود همچون سمی انیمیشن"سمینار+انیمیشن"، سمیفیلم"سمینار+فیلم"، سمی مدیا"سمینار+مدیا" و ... نشان داده است. رویکرد نوین سمیتتاتر "سمینار+تئاتر"نه یک روش ساده بلکه یک روش هوشمندانه است که رویه‌ای علمی را در پیش گرفته و تمام زوایای پنهان موضوعات را بررسی و با نگاهی هنرمندانه و زیرکانه آموزش می‌دهد که علاوه بر قدرت انتقال قوی و یادگیری عمیق، همذات پنداری نیز جز جدایی ناپذیر آن می باشد.

این راه ادامه دارد...

سمیتئاتر