کد خبر: ۴۶۳۲
تاریخ انتشار: ۰۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۴
با روش سمیتئاتر در زمینه مذاکره می توانید ، دستاوردهای درخشانی کسب کنید.
همانطور که در مقاله قبل نیز اشاره داشتیم مردم بدون آنکه متوجه شوند در حال مذاکره با یکدیگر هستند هر چند می‌تواند بسیار کوتاه باشد، به عبارتی دیگر می‌توان گفت که مذاکره از جمله اولین و حتی بنیادی ترین وسیله برای این است که ما بتوانیم به خواسته‌هایی که می توانیم از دیگران داشته باشیم جامه عمل بپوشانیم و برعکس، بنابراین مذاکره برای توافق میان افراد ساخته شده است. با این حال باید گفت کسانی که درگیر مذاکره هستند، به نظر می‌رسد که سه قضیه برای آنان رخ خواهد داد و آن این است که یا پیروز مذاکرات خواهند بود و یا در آن شکست خواهند خورد و در بهترین حالت به توافق خواهند رسید، در غیر این صورت راهی باقی نمی‌ماند و اگر نخواهند موضوعی را بپذیرند و بر سر آن مقاومت خواهند کرد تا از شکست بگریزند، که این عمل عین شکست در مذاکرات خواهد بود.


سمیتئاتر مذاکره قوی دستاورد درخشان

نگاه کنید به مقاله بایدها و نبایدها در مذاکره اثربخش

پس اگر بخواهیم که از مذاکرات دستاوردهای درخشانی کسب کنیم لازم است که راهی را انتخاب کنیم که بدر عین توجه به خواسته‌های طرفین مذاکره به حقانیت و حقیقت موضوع نیز پرداخته شود و خواسته‌های افراد تا آنجایی که امکان پذیر است محقق گردد، اینجاست که باید گفت این راه همان راه مذاکره قوی، اصولی و درست است که خواسته‌های طرفین مذاکره را محقق می‌سازد.

اما شاید این سوال پیش بیاید که چگونه به این مهم برسیم؟ یکی از راه های رسیدن به این پاسخ مراجعه به سمیتئاتر مذاکرات قوی و دستاوردهای درخشان می بشد، آنجایی که تمام زمینه‌های لازم با تکیه بر علم و هنر آماده شده است تا فراگیران یاد بگیرند که هم منصف باشند و هم نگذارند که دیگران از آنها سوء استفاده کنند، بنابراین مذاکره اصولی و دقیق همیشه دستاوردهای دقیق خود را به همراه خواهد داشت، گفتنی است که این روش در انتقال یادگیری مذاکره قوی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.


سمیتئاتر مذاکره قوی دستاورد درخشان


برای مثال در این سمیتئاتر مذاکرات قوی، دستاوردهای درخشان زیر نشان داده شد:

1- بر روی مواضع نباید چانه زد بلکه باید به منافع فکر کرد و تمام فکرمان را صرف این موضوع کنیم.

2- نبایستی در مذاکره فکر کنیم که به بن بست رسیده‌ایم، زیرا در یک مذاکره اصولی و قوی همیشه راه دیگری وجود دارد که ما را به هدفمان برساند.

3- اجازه دهیم که طرف مقابل از مشکلات خود بگوید تا فضای مذاکره یک فضای آرام و بدون تنش گردد

4- در مذاکراتمان از ایراد گرفتن و انتقاد کردن پرهیز کنیم

5- در مذاکرات نباید طرف مقابل را تهدید کرد بلکه باید در درون او نفوذ کرد و راهی برای موفقیت جستجو نمود.

6- ...


سمیتئاتر مذاکره قوی دستاورد درخشان


در پایان باید گفت که سمیتئاتر فقط یک روش آموزشی نیست، بلکه با ارائه نمایش کاربردی از یک موقعیت واقعی و تسهیلگری مشاور و استاد به همراه آن زمینه ساز فرهنگی نیز می باشد و تمام نکته‌ها و ظرافت‌ها را چنان با خلاقیت گره می زند که یادگیری عمیق همراه با لذت افتاد می‌افتد و تبدیل به یک تجربه علمی برای فراگیران می‌گردد که گویی خود آن تجربه را داشته‌اند.

سمیتئاتر