کد خبر: ۴۶۲۱
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۹:۲۴
ایجاد فضایی پویاتر و تعاملی‌تر برای فراگیران که اثربخشی فوق العاده‌ای دارد با تاکید بر ویژگی همذات پنداری در امر آموزش و یادگیری محقق می‌شود.
با توجه به مقالات قبلی که در مورد اثربخشی روش‌های نوین و سنتی صحبت کردیم به این نتیجه رسیدیم که دیگر نقش معلم یا مدرس تنها به انتقال اطلاعات و محتوای آموزشی خلاصه نمی‌شود و باید چیزی فراتر از انتقال اطلاعات را با توجه رشد و گسترش روز افزون محتواهای علمی مدنظر داشت، از جهتی دیگر باید به این نکته اشاره کرد که شخصیت و وجود خود مدرس نیز می‌تواند تسهیلگر فرایند امر یادگیری و آموزش باشد و فضایی مشارکت جویانه فراهم کند.


همذات پنداری در امر یادگیری و آموزش

نگاه کنید به مقاله مقایسه تطبیقی اثربخشی روشهای آموزشی نوین و سنتی در امر یادگیری

با در نظر گرفتن چنین نتیجه‌ای و برای ترسیم چنین فضای یادگیری‌ای باید همه المان‌های آمورش؛ روحیه‌ی متفاوتی داشته و از تمام ظرفیت‌های حسی، هوشی و حتی احساسی برای توسعه مهارت‌ها و یادگیری بهتر و عمیق‌تر بهره گرفته شود، زیرا که باید تمام موانعی را که بر سر راه اندیشه مشارکتی و تفکر جمعی وجود دارد برداشته شود و فضایی تعاملی در آموزش ایجاد گردد که علاوه بر همذات پنداری در بستری از واقعیت های عینی بیرون از فضای آموزشی نیز باشد.

به این ترتیب برای ایجاد چنین فضایی که بر اساس آن فراگیران با محتوای آموزشی همذات پنداری می‌کنند باید آنان را به انجام کاری که با استفاده از موارد آموزشی انجام می‌شود ترغیب کرد و از فضای یادگیری طوطی‌وار فراتر رفت و آنان را تشویق کرد تا با شخصیت‌ها و محتواها، فضای‌های یادگیری در شرایط مختلف همذات پنداری کنند و درک واقعی‌تر از موضوع به دست آورند. این امر می‌تواند به تجربه موفق و بسیار لذت بخش یادگیری کمک کند.


همذات پنداری در امر یادگیری و آموزش


از ویژگی‌های یادگیری و آموزش با تاکید بر همذات پنداری این است که می‌تواند برای هر تعداد از موقعیت‌های یادگیری و یادگیرنده استفاده شود، برای مثال می‌توان از آن برای نشان دادن مورد و حالاتی که منجر به کسب اطلاعات بیشتر و ریزه کاری‌های مربوط به یک معضل یا مشکل آموزشی می‌باشد استفاده کرد و خود را در آن وضعیت حس کرد و با شخصیت پردازی‌هایی نوین آن را به تصویر کشید، که در این صورت آموزش به این سبک بر خلاف گوش دادن به مدرس از طریق دادن اطلاعات، بسیار بیشتر و عمیق تر به یادگیری می‌پردازند و یادگیری ماندگارتری اتفاق خواهد افتاد.

کارل گوستاو یونگ می‌گوید، حتما روزی خواهد آمد که آنچه که مربی به مدد کلام می‌آموزد بی‌تاثیر است و تنها کیستی و چیستی وی کارساز خواهد شد، بنابراین کاربرد این روش‌های نوین در امر یادگیری به خصوص با ویژگی خاصی چون همذات پنداری، فراگیران ارتباط تنگاتنگ و خلاقانه‌ای در فرایند یادگیری خواهد داشت زیرا که این رویکرد آموزشی فرصت فکر کردن و یادگیری در فضایی پویاتر و با فرصت تعامل بیشتر را برای فراگیران فراهم می‌کند که نسبت به سایر روش ها اثربخشی بیشتر خواهد داشت.

سمیتئاتر