کد خبر: ۴۶۱۲
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۵:۳۲
فایل صوتی حضور دکتر زینب حبیبی تبار در رادیو اقتصاد برنامه تدبیر هفدهم بهمن ماه، میزگرد بررسی چالش های کسب و کار ...

در بهمن ماه سال 96 برنامه تدبیر رادیو اقتصاد در میزگرد بررسی چالش های کسب و کار، فایل صوتی برنامه تدبیر با حضور دکتر حبیبی تبار بخش 1 پذیرای مدیر نمونه جوان، تلاشگر برتر کیفیت سال 94 و کارگزار برتر خدمات آموزشی و کارآفرین برتر سال 95 تهران بعنوان میهمان برنامه جهت بیان چالش های خود در کسب و  کار بود.

  • کار اصلی یک مدیر چیست؟
  • توصیه های برای رشد مدیریت خود
  • بعنوان یک مدیر چگونه بهترین ها را استخدام کنید؟

فایل صوتی حضور دکتر حبیبی تبار در رادیو اقتصاد برنامه تدبیر میباشد، که در این برنامه ایشان در خصوص کسب و کار خود که شیوه نوین آموزشی سمی آرت میباشد نیز صحبت نمودند.شهرکهای صنعتی
شهرکهای صنعتی
شهرکهای صنعتی
سمیتئاتر