کد خبر: ۴۶۰۴
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۳:۲۹
نخستین اتاق فکر سمیتئاتر CX پس عقد تفاهم نامه همکاری در حوزه رفتار مصرف کننده و مشتریان تشکیل گردید...
به گزارش روابط عمومی پدیده تبار؛ روز سه شنبه پانزدهم اسفند ماه 96 نخستین اتاق فکر سمیتئاتر CX پس عقد تفاهم نامه همکاری در حوزه رفتار مصرف کننده در محل شرکت پدیده تبار با حضور دکتر یوسفی، دکتر زینب حبیبی تبار و خانم زهرا حبیبی تبار تشکیل گردید.

سمیتئاتر
تاکسیرانی
اتاق فکر
نمایشنامه نویسی
پدیده تبار سمیتئاتر
تاکسیرانی
اتاق فکر
نمایشنامه نویسی
پدیده تبار سمیتئاتر
تاکسیرانی
اتاق فکر
نمایشنامه نویسی
پدیده تبار سمیتئاتر
تاکسیرانی
اتاق فکر
نمایشنامه نویسی
پدیده تبار سمیتئاتر
تاکسیرانی
اتاق فکر
نمایشنامه نویسی
پدیده تبار

سمیتئاتر