کد خبر: ۴۵۸۴
تاریخ انتشار: ۰۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۰
شرکت پدیده تبار برای به دست آوردن ظرفیت‌ها و تخصص‌های مکمل کسب و کار خود با جناب آقای دکتر یوسفی در خصوص برگزاری سلسله سمیتئاترهایی در حوزه رفتار مصرف کننده، نگرشی بر رفتار مشتریان و... تفاهم‌نامه همکاری مبادله نمود.
شرکت پدیده تبار به منظور به دست آوردن ظرفیت‌ها و تخصص‌های مکمل کسب و کار خود با جناب آقای دکتر یوسفی در خصوص برگزاری سلسله سمیتئاترهای آموزشی حوزه رفتار مصرف کننده، نگرشی بر رفتار مشتریان، فروش و برند تفاهم نامه همکاری مبادله نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت پدیده تبار این تفاهم نامه به امضای مهندس زهرا حبیبی تبار مدیرعامل شرکت پدیده تبار و جناب آقای دکتر یوسفی رسید.
در این تفاهم نامه جهت اینگونه مقرر گردیده است که مسئولیت مشاوره علمی و ایراد سخنرانی در هر یک از سمیتئاترهای موضوع تفاهم‌نامه بر عهده جناب آقای دکتر یوسفی باشد.

چهارمین تفاهم نامه همکاری برگزاری سمیتئاتر چهارمین تفاهم نامه همکاری برگزاری سمیتئاتر چهارمین تفاهم نامه همکاری برگزاری سمیتئاتر

سمیتئاتر