کد خبر: ۴۵۷۹
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۹:۱۶
با توانمندسازی کودکان کار در حوزه هنر و آموزش آنان می توان در جهت بهبود رویکردهای رفتاری و روحی این کودکان ارزشمند گام برداشت
پديده کودکان کار يکي از معضلات اکثر شهرهاي بزرگ در جهان معاصر است. گسترش پديده به حدي است که جوامع توسعه يافته و در حال توسعه را به يک اندازه به خود مشغول کرده است.
به گزارش روابط عمومی پدیده تبار، بیست و ششم بهمن ماه سال 96 با حضور خانم زهرا حبیبی تبار مدیرعامل شرکت پدیده تبار و گروه هنری پدیده تبار بخش دوم  فرآیند استعداد یابی با هدف حمایت از کودکان در معرض آسیب و به ویژه کودکان کار انجام گرفت.
لازم به ذکر است که بعد از تکمیل این فرآیند از سوی شرکت پدیده تبار، کودکانی که استعداد بازی در حوزه تئاتر دارند زیر نظر اساتید هنر آموزش خواهند و دید و وارد عرصه هنر خواهند شد.
هدف از استعدادیابی این کودکان توانمندسازی آنان در حوزه هنر می باشد. امید است با انجام این فعالیت های کوچک در حوزه  آموزش و توانمندسازی این گروه بتوانیم به بهبود شرایط این نونهالان سرزمین یاری رسانیم.

ادامه مراحل استعدادیابی در حوزه تئاتر از میان کودکان ارزشمند کار ادامه مراحل استعدادیابی در حوزه تئاتر از میان کودکان ارزشمند کار ادامه مراحل استعدادیابی در حوزه تئاتر از میان کودکان ارزشمند کار ادامه مراحل استعدادیابی در حوزه تئاتر از میان کودکان ارزشمند کار ادامه مراحل استعدادیابی در حوزه تئاتر از میان کودکان ارزشمند کار ادامه مراحل  استعدادیابی در حوزه تئاتر از میان کودکان ارزشمند کار ادامه مراحل استعدادیابی در حوزه تئاتر از میان کودکان ارزشمند کار ادامه مراحل  استعدادیابی در حوزه تئاتر از میان کودکان ارزشمند کار ادامه مراحل  استعدادیابی در حوزه تئاتر از میان کودکان ارزشمند کار ادامه مراحل  استعدادیابی در حوزه تئاتر از میان کودکان ارزشمند کار ادامه مراحل  استعدادیابی در حوزه تئاتر از میان کودکان ارزشمند کار ادامه مراحل  استعدادیابی در حوزه تئاتر از میان کودکان ارزشمند کار

سمیتئاتر