کد خبر: ۴۵۳۶
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۹۶ - ۰۹:۱۴
نخستین سمیتئاتر تاکسیرانی
در پی تفاهم صورت گرفته با معاونت محترم گردشگری منطقه آزاد اروند تیمی متشکل از کارشناسان پژوهشی شرکت پدیده تبار به منطقه اعزام گردیدند
به گزارش روابط عمومی شرکت پدیده تبار، در پی تفاهم صورت گرفته با معاونت محترم گردشگری منطقه آزاد اروند تیمی متشکل از کارشناسان پژوهشی شرکت پدیده تبار بیست و ششم آذر ماه سال 96 برای دومین بار در منطقه آزاد اروند حضور پیدا کردند.


سمیتئاتر تاکسی رانی

تیم فوق پس از چند روز پایش گزارش علمی با عنوان بررسی چالش های تاکسیرانی در منطقه آزاد اروند را نهایی نمودند که خروجی این نتایج توسط واحد مدیا تبدیل به مستند تصویری کوتاهی گردید.
شایان ذکر است که نتایج تحقیقات پژوهشی در قالب سمیتئاتر در حوزه تاکسیرانی اجرا خواهد شد.
سمیتئاتر