کد خبر: ۴۵۲۵
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۳۹۶ - ۰۹:۲۳
تکنولوژی آموزشی به معنی انجام دادن کارها به صورت حرفه ای است که به گونه ای که فرد در آن کار ماهر و زبردست گردد.

تكنولوژی آموزشی، با مفهوم جدید آن، صرفا درباره وسایل سمعی و بصری بحث نمی كند و هدف از تكنولوژی آموزشی هم ترویج و توسعه تلویزیون، رادیو و ماشینهای آموزشی، كامپیوتر و سایر ابزارهای آموزشی قدیم یا جدید نیست. به علاوه تكنولوژی آموزشی به وسایل مكانیكی یا الكترونیكی نیز اطلاق نمی شود و چنانچه روزی پریزهای برق مسدود شود یا نیروی برق برای همیشه از بین برود، تكنولوژی آموزشی همچنان وجود دارد و ما نیز همواره به آن نیازمند هستیم؛ زیرا تكنولوژی آموزشی به همان گستردگی آموزش و پرورش است.

درباره تکنولوژی آموزشی بیشتر بدانیم


مفهوم اصطلاح "تکنولوژی آموزشی"

به طور کلی کلمه " تکنولوژی" به معنای انجام دادن کارها به صورت ماهرانه و به طور کارآمد و بهینه است. به طور خاص کلمه "تکنولوژی آموزشی" نیز همین معنا را در خود دارد و انجام فعالیت های مربوط به آموزش و یادگیری به صورت ماهرانه و به طور موثر را در معنا میدهد. اما منظور از کارآمدی در اینجا آن است که خروجی های فعالیت آموزشی دقیقا چیزی باشد که ما از قبل مد نظر داشته ایم و آموزش را برای دسترسی به آنها برنامه ریزی کرده ایم.


درباره تکنولوژی آموزشی بیشتر بدانیم


پس این تخصص با تضمین تحقق اهداف یادگیری مورد انتظار، می تواند احتمال موفقیت دانش پژوهان را در فعالیت های یادگیری خود افزایش دهد و تا حدی زیادی نیز مانع بروز شکست های یادگیرندگان در فعالیت های یادگیری خود باشد. اما تکنولوژی آموزشی چگونه می تواند بدست آمدن اهداف یادگیری را تضمین نماید؟ این رشته تخصصی با انجام ارزشیابی مستمر از نظام آموزشی و برنامه های آموزشی در تمام مراحل (طراحی، تهیه و توسعه، اجرا، ارزشیابی) همواره در تلاش است تا مشکلات احتمالی برنامه های آموزشی را به محض وقوع شان تشخیص دهد و آنها را پیش از آنکه نتایج سوئی بر یادگیری افراد داشته باشد به سرعت رفع نماید.

کاربرد تکنولوژی آموزشی

رشته تکنولوژی آموزشی نگرش تازه به مسائل تعلیم و تربیت است که با استفاده از اصول روان شناسی و بهره گیری از علم برنامه ریزی آموزشی است که طراحی دقیق مبتنی بر هدف های مشخص و با در نظرگرفتن تمام منابع و امکانات انسانی و مادی میتواند بهترین روش وسایل آموزشی را در جهت تغییر رفتارفراگیران عرضه نماید.


درباره تکنولوژی آموزشی بیشتر بدانیم


پس این عقیده که وظیفه یک تکنولوژیست آموزشی صرفا به کار گیری ابزار و رسانه های آموزشی است تصور اشتباهی می باشد. یک تکنولوژیست آموزشی در درجه اول باید یک منتقد و تحلیل گر خوبی باشد و با دیدی انتقادانه و ضریفانه بتواند مشکلات نظام آموزشی که گاهی از نظر ها پنهان است را به موقع تشخیص دهد و از تمام قابلیت هایی که رشته تکنولوژی آموزشی در اختیارش قرار می دهد برای رفع هر چه سریع تر مشکل استفاده نماید.


سمیتئاتر