کد خبر: ۴۵۱۹
تاریخ انتشار: ۰۳ دی ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۵
بسته دومین سمیتئاتر مربی گری شامل آنونس، اخبار مرتبط و بازبینی این رویکرد نوین آموزشی می باشد...
دومین سمیتئاتر در حوزه مربی گری برای دومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی در اسفند ماه 93 توسط شرکت پدیده تبار مبدع سمیتئاتر در ایران برگزار گردید.دومین سمیتئاتر مربی گری

اخبار سمیتئاتر
آنونس سمیتئاتر
بازبینی سمیتئاتر

شهرکهای صنعتی
شهرکهای صنعتی
شهرکهای صنعتی
سمیتئاتر