کد خبر: ۴۵۱۸
تاریخ انتشار: ۰۲ دی ۱۳۹۶ - ۰۹:۲۲
نخستین سمیتئاتر فروش برای شرکت قاسم ایران در مهرماه 94 برگزار گردید...
اولین سمیتئاتر در حوزه فروش برای شرکت قاسم ایران توسط شرکت پدیده تبار مبدع سمیتئاتر در ایران مهر ماه 94 اجرا گردید.

 سمیتئاتر فروش


اخبار سممیتئاتر
آنونس سمیتئاتر
بازبینی سمیتئاترسمیتئاتر